» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


2556 ทบทวนขวบปีที่ผ่านมา จับตาแนวโน้มเทคโนโลยี ปี 2557
IT News 12/27/2013

นฐกร พจนสัจ
ผู้จัดการประจำประเทศไทย
บริษัท อีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด


                ในปี 2556 ขณะที่เศรษฐกิจตกต่ำ ผันผวน สะเทือนไปทั่วโลก ภูมิภาคเอเชียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจจะยังคงมีเสถียรภาพในปี 2557 มุมมองการปรับใช้เทคโนโลยี เกิดจากแรงกดดันจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยพลังแห่งการหลวมรวมของโมบิลิตี้ คลาวด์ โซเชียล คอมพิวติ้ง และอินฟอร์เมชั่นจนเป็นหนึ่งเดียว ในรายงานล่าสุดของการ์ทเนอร์ มองว่าการหลอมรวมเทคโนโลยี จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทางด้านไอทีขององค์กรขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และเพื่อสานต่อการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อีเอ็มซีประกาศโซลูชั่นใหม่ที่มุ่งให้องค์กรเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและโมบิลิตี้ สร้างความคล่องตัวในฟังก์ชั่นธุรกิจ และความปลอดภัยเพื่อจะนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับในองค์กร  

                ด้วยปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ที่เติบโตเพิ่มขึ้นมหาศาล และการคาดการณ์ต่อดิจิทัล ยูนิเวอร์ส ซึ่งคะเนว่าข้อมูลจะเพิ่มเป็น 40 เซตตะไบต์ (Zettabyte) ภายในปี 2563 ภาคธุรกิจเริ่มตระหนักว่า แนวทางแบบดั้งเดิมที่เป็นไซโล แยกส่วนการจัดการและนำส่งข้อมูล ไม่ใช่หนทางที่ยั่งยืนในการจัดการข้อมูลที่เติบโตขึ้น ลูกค้าองค์กรมีความต้องการที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพับลิคคลาวด์ โดยปราศจากแรงกดดันจากพับลิคคลาวด์ ซึ่งผลจากการสนทนากับลูกค้านี้เอง ทำให้ความต้องการ EMC ViPR เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ViPR เป็นแพลทฟอร์ม Software Defined Storage แรกของโลกที่ทำให้ภาคธุรกิจจัดการโครงสร้างพื้นฐานสตอเรจ และข้อมูลได้ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้วางตลาดพร้อมกับ พอร์ทโฟลิโอ มิด-เรนจ์ และแฟลช อะเรย์ ที่ช่วยให้ธุรกิจ ทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

                การเพิ่มขึ้นของบิ๊กดาต้า ยังทำให้ภาคธุรกิจเปลี่ยนมุมมองเรื่องพลังการวิเคราะห์ของบิ๊กดาต้า ในปี 2556 ได้เห็นการเปิดตัวพิโวทอล (Pivotal) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอีเอ็มซี วีเอ็มแวร์ และจีอี ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ของแพลทฟอร์มแอสอะเซอร์วิส (PaaS) สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือกับ อินโฟคอมม์ ดีเวลล้อปเม้นท์ ออโธริตี้ (IDA) ของสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศเปิดตัว พิโวทอล อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ในสิงคโปร์ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในเอเชีย สร้างต้นแบบเพื่อศึกษาความเป็นได้ และประเมินความคุ้มค่าการลงทุนของแอพลิเคชั่นเพื่อการวิเคราะห์ระดับสูงและเทคโนโลยีแพลทฟอร์มบิ๊กดาต้า

                การเติบโตของบิ๊กดาต้า แนวโน้มของการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในองค์กร (Bring Your Own Device - BYOD) และการนำแอพพลิชั่นบุคคลมาใช้ในองค์กร (Bring Your Own Application - BYOA) และการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์และแพลท
ฟอร์มที่หลากหลายต้องการการปกป้องข้อมูลอย่างสูงที่สุด จากความซับซ้อนที่การโจมตีระบบมีปริมาณมากขึ้น อาร์เอสเอ (RSA) กลุ่มธุรกิจด้านความปลอดภัยของอีเอ็มซี ได้เปิดตัวโซลูชั่นอาร์เอสเอ ซีเคียวริตี้ อะนาไลติกส์ (RSA Security Analytics) และซิลเวอร์เทล (Silver Tail) เพื่อให้ภาคธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยในการปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลจากภัยคุกคามที่พัฒนาไปอย่างมากทั้งภายในและภายนอกองค์กร

แนวโน้มเทคโนโลยี ปี 2557

                กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดการณ์ว่าเอเชียจะยังคงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของเอเชียจะเติบโต 5.3% ในปี 2557 เพิ่มจาก 5.1% ในปี 2556 หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ บาร์ท แวน อาร์ค ระบุว่า ภูมิภาคอาเซียน รวมประเทศอินเดียและจีนมีความเป็นไปได้ที่จะเป็น "รัฐแห่งอนาคต" ในด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมธุรกิจ ทำให้คาดคะเนภาพรวมได้ว่าจะยังคงมีเสถียรภาพ และมีการเติบโตทั่วภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีด้วย
ด้วยการเติบโตเชิงบวก แนวโน้มธุรกิจในเอเชียจะยังคงลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น โดยการ์ทเนอร์ คาดการณ์ว่า การใช้จ่ายทางด้านไอทีในภูมิภาค จะสูงถึง 767 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2557 เติบโตขึ้น 5.5% จากปี 2556
เมื่อมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อีเอ็มซี คาดการณ์ถึงความเติบโตทางด้านไอที ดังนี้ :

  • การปรับเปลี่ยนทางด้านไอที: การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวเกินกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์

                โทรศัพท์มือถือเข้าสู่สินทรัพย์ขององค์กร เช่น อุปกรณ์ภาคสนามและอุปกรณ์ของผู้บริโภคทั่วไป เช่น รถยนต์และโทรทัศน์ ปัญหาก็คือ องค์กรส่วนใหญ่และผู้ค้าเทคโนโลยี ยังคงไม่มองหาโอกาสจากการขยายตัวด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต และยังคงไม่ได้นำไปใช้จริง หรือเพราะองค์กรยังไม่พร้อม การ์ทเนอร์ ระบุว่า การจัดการ, การสร้างรายได้, การดำเนินงาน และการเพิ่มขยาย จะเป็น4 รูปแบบพื้นฐานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบ"อินเทอร์เน็ต" ทั้ง 4 ประเภท คือ คน สิ่งของ สารสนเทศ และสถานที่ เวอร์ช่วลไลเซชั่นและบริการในรูปแบบของคลาวด์ จะเป็นเส้นทางหลักของการเปลี่ยนผ่านทางด้านไอที ในปี 2557 จะเป็นปีที่องค์กรซึ่งมีมาตรฐานทางด้านไอทีในระดับสูง จะปฏิรูปแอพลิเคชั่น โครงสร้างพื้นฐาน และขีดความสามารถของการกู้คืนข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น และสิ่งเหล่านี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อธุรกิจในการก้าวย่างเข้าสู่ยุคของโมบิลิตี้ และ บิสิเนส อินทิลิเจนท์

  • บิ๊กดาต้า: ในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศญี่ปุ่น บิ๊กดาต้า มีแนวโน้มการใช้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจ อีกทั้งยัง

                มีผลกระทบที่สำคัญต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความแตกต่าง และลดความเสี่ยง ในผลสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยอีเอ็มซี ระบุว่า 83% ของธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก มองว่าการใช้บิ๊กดาต้า จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น ในขณะที่ 49% ระบุว่าสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า และ 68% เชื่อว่าบิ๊กดาต้าจะเป็นปัจจัยหลักที่จะกำหนดผ้ได้รับชัยชนะและผู้ปราชัยในธุรกิจอุตสาหกรรมได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อบิ๊กดาต้ามีการใช้อย่างแพร่หลาย อีเอ็มซีระบุว่าวัฒนธรรมจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อความสำเร็จ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 29% ชี้ว่า ยังไม่พร้อมด้านวัฒนธรรมธุรกิจ

                ความพยายามที่จะนำบิ๊กดาต้ามาปรับใช้งานให้ง่ายขึ้น อีเอ็มซีและพิโวทอล จะยังคงสานต่อการทำบิ๊กดาต้าให้ใช้งานได้แพร่หลายยิ่งขึ้น การเป็นพันธมิตรของ อินโฟคอมม์ ดีเวลลอปเม้นท์ ออโธริตี้ (IDA) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประกาศในปีนี้ จะยังคงสร้างนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Scientists) ให้เพิ่มขึ้น และให้ลูกค้าสามารถเร่งทำต้นแบบที่จะดูความเป็นไปได้และประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนของแอพลิเคชั่น การวิเคราะห์ระดับสูงและ เทคโนโลยี แพลทฟอร์มบิ๊กดาต้า

  • ระบบไอทีที่ไว้วางใจได้: ในปี 2556 เห็นช่องโหว่ของระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และมีการโจมตีแบบ

                เจาะจงเป้าหมาย จากผลสำรวจที่สนับสนุนโดยอีเอ็มซี พบว่าองค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิก ประเมินค่าความเสียหายจากข้อมูลที่รั่วไหลได้ถึง 945,187 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 860,273 ดอลลาร์สหรัฐ ผลสำรวจพบด้วยว่า ความเสียหายครอบคลุมการสูญเสียรายได้ (42%) ผลิตภาพ (41%) ความภักดีของลูกค้า (36%) และการสูญเสียธุรกิจให้กับคู่แข่ง (35%)

                สำหรับธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในปี 2557 แม้ในภาวะที่งบประมาณจำกัด อีเอ็มซีแนะว่า จะต้องเน้นการวางแผน (40%) และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ (38%) ในองค์กรที่ใช้ไอทีระดับก้าวหน้า ความสำเร็จของการต่อสู้กับภัยคุกคามทางด้านไอทีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หรือได้มาเพราะโชคช่วย แต่เป็นผลมาจากกระบวนการที่ดี และนำเครื่องมือไอทีมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อติดตามภัยคุกคามใหม่ๆ และปรับตัวตามประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้

                การยกระดับการใช้ไอทีไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทฟอร์จูน 500 หรือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลก ทุกองค์กรจำเป็นต้องยกระดับการใช้ไอทีเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และชื่อเสียงต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ อีเอ็มซีจะยังคงมีจุดยืนที่มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในนวัตกรรม และสร้างการเติบโตของลูกค้าที่จะเข้าสู่คลาวด์ คอมพิวติ้ง ช่วยเหลือองค์กรให้จัดเก็บ จัดการ ปกป้องและวิเคราะห์ข้อมูลได้คล่องตัว เชื่อถือได้ และใช้ต้นทุนต่ำTags : เศรษฐกิจ • เอเชีย • นักเศรษฐศาสตร์ • เศรษฐกิจ • โมบิลิตี้ • คลาวด์ • โซเชียล • คอมพิวติ้ง • การ์ทเนอร์ • เทคโนโลยี • ไอที • เอเซียแปซิฟิก • นวัตกรรม • อีเอ็มซี • ดิจิทัล ยูนิเวอร์ส • พับลิคคลาวด์ • สตอเรจ • ของบิ๊กดาต้า • ไอเอ็มเอฟ • อาเซียน • อินเดีย • จีน • บริษัทฟอร์จูน

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved