» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us


คน กระบวนการ และเทคโนโลยี การรวมตัวที่สมบูรณ์แบบ สู่ความสำเร็จในการใช้งานคลาวด์
IT News 5/21/2014

โดย เดเมียน วอง ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอาเซียน, เรดแฮท

คลาวด์คอมพิวติ้งได้เปลี่ยนโฉมจากการเป็นเพียงคำสุดฮิต กลายเป็นองค์ประกอบด้านกลยุทธ์ที่สำคัญของธุรกิจทุกภาคส่วน ก้าวต่อไปของผู้ตัดสินใจด้านไอที คือการสืบค้นข้อมูลที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด โดยให้ความสำคัญกับภาพรวมทุกด้านภายในองค์กรไม่ใช่ด้านไอทีเพียงด้านเดียว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้างสรรค์ รวมไปถึงคน กระบวนการ และเทคโนโลยี การกำหนดและสร้างการใช้งานคลาวด์ที่สมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (แบบไพรเวท แบบพับบลิค หรือแบบไฮบริด) สามารถนำสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยรวมให้เกิดการส่งมอบผลิตภัณฑ์-ให้บริการที่รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายด้านไอที

ก้าวอย่างมั่นใจสู่ระบบคลาวด์

การใช้งานคลาวด์พัฒนาไปสู่โครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกัน การสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่มีผู้ค้าหลายราย การเชื่อมระบบการขับเคลื่อนธุรกิจที่มีอยู่ไปยังโลกของไฮบริดคลาวด์ ล้วนต้องการวิธีการแบบเปิด เช่น ระบบโอเพ่นซอร์สเหมือนกับพับบลิคคลาวด์ชั้นนำต่างๆ แต่ภายในกรอบการทำงานแบบเปิดกว้างและแบบไฮบริดนี้ ยังต้องคำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจแต่ละรายด้วย

การใช้ระบบคลาวด์ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจเฉพาะด้าน สอดคล้องกับข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าใช้จ่าย ข้อกำหนดด้านความเสี่ยง ช่วยให้ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อตลาดเพิ่มขึ้น ความสามารถในการปรับขนาดที่เกือบจะไร้ข้อจำกัด ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มการเข้าถึง และลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน

นอกจากเทคโนโลยีคลาวด์ จะมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการปรับขนาดแล้ว คลาวด์ยังเพิ่มความท้าทายในการสร้างระบบการทำงานที่เพิ่มศักยภาพถึงขีดสุดให้ธุรกิจ องค์กรต้องศึกษาธุรกิจของตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้คลาวด์ที่จุดไหน และจะใช้คลาวด์ประเภทไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดกับระบบไอทีที่มีอยู่ โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดภาระงานแบบเฉพาะเจาะจง รวมถึงค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง และประสิทธิภาพการทำงาน

ค้นหาสมดุลที่ใช่: คน กระบวนการ และเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบไอทีของบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสู่รูปแบบไฮบริดคลาวด์ไม่ใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเท่านั้น เพราะการเปลี่ยนเพียงแค่เทคโนโลยีจะทำให้การเปลี่ยนแปลงยากขึ้นและได้รับประโยชน์ยากยิ่งขึ้น สำหรับวิธีการที่ถูกต้องและทำให้ได้ประโยชน์ตามที่ตั้งไว้ ขนาดหรือจุดมุ่งหมายขององค์กรไม่ใช่ประเด็น แต่สิ่งสำคัญคือการสร้างสมดุลที่แท้จริงระหว่างคน กระบวนการ และเทคโนโลยี

คน

ลักษณะของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนมูลค่าธุรกิจ ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่เกิดความลังเลเมื่อพูดถึงเรื่องภายในและพนักงานด้านไอที หนึ่งในปัญหาดังกล่าวคือพนักงานที่มีประสบการณ์จำนวนมากนั้นไม่ใช่ทุกคนที่มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนธุรกิจแนวใหม่ โครงสร้าง การออกแบบ และทักษะการปรับใช้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยโซลูชั่นที่กระตุ้นความสนใจในการทำงานร่วมกับลูกค้าโดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความสามารถในการส่งมอบ การมีส่วนร่วมเหล่านี้ทำให้เกิดการใช้งานโปรเจคที่มีรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ในขณะเดียวกันก็ใช้กระบวนการที่จัดให้มีพี่เลี้ยงเข้ามาดูแล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภายใน ซึ่งจะทำให้พนักงานที่ดูแลลูกค้านั้นๆ พร้อมทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่สร้างขึ้นใหม่

กระบวนการ

หลักสำคัญของหน่วยงานไอทีในองค์กรส่วนใหญ่ คือมีความเข้มงวด เต็มไปด้วยขั้นตอนมากมาย ซึ่งทำให้โครงสร้างองค์กรเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้น การเข้าสู่ระบบคลาวด์จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องง่าย องค์กรจะต้องวางพื้นฐานการกำกับดูแลและกระบวนการที่เหมาะสม ไม่เช่นนั้นโครงสร้างพื้นฐานจะยิ่งซับซ้อนและไม่สามารถจัดการได้

องค์กรจำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่คล่องตัวมากขึ้น มีความร่วมมือซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรใช้ waterfall model เป็นตัวกำหนดในการจัดซื้อระบบต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ยืดหยุ่นอย่างมากในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง และทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่าช้า แม้ว่าขั้นตอนที่เข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย แต่การใช้รูปแบบคลาวด์เพื่อทำให้การจัดการแพลตฟอร์มเป็นไปโดยอัตโนมัติก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการส่งมอบได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้น การให้ความสำคัญกับการปรับปรุงขั้นตอนก่อนที่จะปรับไปใช้ระบบคลาวด์เสียแต่เนิ่นๆ จะทำให้องค์กรมั่นใจว่าระบบคลาวด์จะเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่

เทคโนโลยี

มีตัวเลือกด้านเทคโนโลยีจำนวนมากเพื่อปรับไปใช้ระบบคลาวด์ โซลูชั่นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความท้าทายของแต่ละองค์กร องค์กรต้องใช้ผลิตภัณฑ์โอเพ่นซอร์สที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโซลูชั่นคลาวด์ของตนเอง นอกจากนี้ เทคโนโลยีเฉพาะทางช่วยให้องค์กรจัดการโครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์ที่หลากหลายได้ องค์กรสามารถขับเคลื่อนและปรับขนาดการใช้งานระบบคลาวด์หลายระบบได้รวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

สร้างกลยุทธ์และการใช้งานคลาวด์

การเดินหน้าสู่ระบบคลาวด์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ บริการและรูปแบบการใช้งานใหม่ๆ และชุดทักษะด้านไอทีและกระบวนการใหม่ องค์กรที่เริ่มเดินหน้าสู่การใช้งานคลาวด์โดยไม่เข้าใจเป้าหมายอย่างถ่องแท้มักจะประสบความล้มเหลวในที่สุด ดังนั้น ในการกำหนดกลยุทธ์คลาวด์ที่ชัดเจน เราจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่าง ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่จะตามมาของการใช้ระบบคลาวด์ในธุรกิจ แอพพลิเคชั่นที่สามารถย้ายไปยังระบบคลาวด์ วิธีการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบายในระบบคลาวด์ และเลือกรูปแบบคลาวด์ที่เหมาะสมที่สุด

  Back |   Top   ข่าวใหม่ : IT NEWS

    “Business Transformation with SAP S/4HANA” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0 29/8/2561

    ไทยเซิร์ตออกโรงเตือนภัย BlueBorne แฮกเครื่องผ่านบลูทูธ 14/9/2560

    นูทานิคซ์ปฏิวัติไฮบริดคลาวด์ด้วย Single OS สำหรับยุคมัลติคลาวด์ 14/7/2560

    ไทยเซิร์ตเกาะติด Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน 29/6/2560

    ทำความรู้จักแรนซั่มแวร์ Wanna Decryptor 2.0 ที่สร้างภัยคุกคามไปทั่วโลก 19/5/2560

    เอชพีอีชูโซลูชั่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวาง ตอบโจทย์องค์กรและอุตสาหกรรม 11/1/2560

    สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัพเกรดการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver” 15/10/2558

    ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยกลางปี 2558  15/10/2558

    เดลล์ควงแขนซินเน็ค ประกาศความร่วมมือรุกขยายตลาดโซลูชันเน็ตเวิร์กกิ้ง 15/10/2558

    กระทรวงไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 14/10/2558

  more...       Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved