» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ส.อ.ท. ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เตรียมจัดงาน “THAILAND ESCO FAIR”
TNN : Technologymedia News 1/11/2012


สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. ผนึกกำลัง กระทรวงพลังงาน ร่วมผลักดันการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการครั้งใหญ่ Thailand ESCO Fair และ ESCO Business Matching ภูมิภาค

ยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “จากแนวโน้มการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นของประเทศ ทำให้รัฐบาลโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงพลังงาน และหน่วยปฏิบัติการคือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เร่งหานโยบายและแนวทางเพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในทุกๆ สาขาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและประเทศ ซึ่ง พพ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ให้เป็นธุรกิจที่สามารถให้บริการแบบครบวงจรและเสริมสร้างผู้ประกอบการให้มีการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด” ผอ.ศูนย์ฯ กล่าว

ยศพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมา พพ.ได้มีการส่งเสริม ESCO ในหลาย ๆ รูปแบบด้วยกัน อาทิ การเผยแพร่สื่อสารแนวคิด/หลักการให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมตามสื่อต่าง ๆ โครงการสาธิต ESCO โดยร่วมกับ กฟผ. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัท ESCO ทั้งทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล และอากรนำเข้าเครื่องจักร/อุปกรณ์

“ในปีนี้ 2555 พพ. ได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงาน Thailand ESCO Fair ขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน และกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ระบบ ESCO รวมไปถึงการขยายเครือข่ายระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน ผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลและสร้างความเข้มแข็งของ ESCO Information Center อย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเลือกลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม โดยได้อนุมัติเงินทุน ESCO FUND จำนวน 500 ล้านบาท เพิ่มเป็นปีที่สอง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทรวงพลังงานมั่นใจว่า ESCO FUND นี้จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานและช่วยลดภาวะโลกร้อน นำอุตสาหกรรมไทยพัฒนาศักยภาพก้าวไกลสู่ระดับสากล” ผอ.ศูนย์ฯ กล่าว

หิน นววงค์ ประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมธุรกิจการจัดการพลังงาน ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน THAILAND ESCO FAIR และ ESCO Business Matching ภูมิภาค เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการลงทุนโดยแหล่งเงินทุน ESCO FUND และการให้ข้อมูลจาก ESCO Information Center เพื่อใช้ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม/อาคารที่มีความพร้อมในการอนุรักษ์พลังงานสามารถเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้งาน “THAILAND ESCO FAIR” จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปเชิญทุกท่านเช้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพิชัย นริพทะพันธุ์ กล่าวเปิดงานอีกด้วย ซึ่งภายในงานได้แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วน ได้แก่ งานนิทรรศการแสดงระบบ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จากบริษัทจัดการพลังงานด้วยการแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สถานประกอบการเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน พร้อมข้อมูลความรู้เพื่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งจะพบกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน การเสวนา วิเคราะห์เจาะลึก ปัญหาอุปสรรค และแนวทางออกของบริษัทจัดการพลังงาน ESCO ในประเทศ รวมทั้งสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved