» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มทร.พระนครจับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดอบรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2555”
TNN : Technologymedia News 2/9/2012


สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2555 (New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย และสาขาธุรกิจงานดอกไม้” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการใหม่ และทายาทธุรกิจ

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้กับนักธุรกิจไทย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ให้มีความพร้อมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมอบความไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ ที่มีความทันสมัยในด้านการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติการ และมีชื่อเสียงในด้านอาหารไทย ขนมไทย และงานดอกไม้ระดับประเทศและนานาชาติ ให้ดำเนินโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย และสาขาธุรกิจงานดอกไม้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถจัดตั้งกิจการของตนเองได้อย่างมั่นคง และเสริมความพร้อมแก่ผู้ต้องการสืบทอดธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็งต่อไปได้ โดยมีการอบรมความรู้ในการประกอบการ การวางแผนธุรกิจ และทักษะการประกอบการ เพื่อให้สามารถพัฒนาแนวคิดในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีมูลค่าสูง และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และใช้ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยหลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย และสาขาธุรกิจดอกไม้ จัดอบรมสาขาละ 96 ชั่วโมง ในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2555 ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ รับสมัครจำนวนสาขาละ 35 คน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ird.rmutp.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-282-9009-15 ต่อ 6093-4

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          



Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved