» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วช. เปิดเวทีหนุนประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชนไทยในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๕
TNN : Technologymedia News 2/10/2012


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเวทีแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนนักประดิษฐ์ในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์และนวัตกรรมไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ฮอลล์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๕ วช. ได้จัดการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในระดับเยาวชนภายใต้โครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้ร่วมแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนำเสนอแนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน โดยมีเยาวชนทั้งนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศนำผลงานเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น ๒๐๓ ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๔๒ รางวัล ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แบ่งตามประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 1.ประเภทอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ผลงานเรื่อง รถเข็นรดน้ำผักประหยัดพลังงาน ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ผลงานเรื่อง เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดประหยัดพลังงาน ของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง เครื่องป้องกันแก๊สในรถยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และระดับอุดมศึกษา ไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัล

2. ประเภทอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียน หรือชุมชน รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ผลงานเรื่อง เครื่องแกะหอยแครง ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ผลงานเรื่อง โปรเจคเตอร์ราคาประหยัด ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยถอดจุกปิดแบตเตอรี่ ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่ และระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

3.ประเภทผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ OTOP รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ผลงานเรื่อง กบนอกกะลา ของโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จังหวัดเชียงราย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ผลงานเรื่อง เครื่องกระชากรากมัน ของโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง กระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่ ของวิทยาลัยนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทชุดยังชีพสำหรับภัยพิบัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา ไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัล สำหรับระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง ขาเทียมสำหรับคนพิการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการวช.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


ภาพหมู่ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ภาพหมู่ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ภาพหมู่ผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved