» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

เปิดตัวสถาบันอาคารเขียวไทยพร้อมสัมมนา
TNN : Technologymedia News 2/13/2012


สถาบันอาคารเขียวไทย จัดงานเปิดตัวสถาบัน พร้อมสัมมนา “อาคารเขียวไทยเพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน ”Thai Green Building for Sustainable Economy โดยได้รับเกียรติจาก กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และเป็นองค์ปาฐก และอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกล่าวนโยบายของกระทรวงพลังงาน พร้อมทั้งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันอาคารเขียวไทย โดยนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันฯ และเจ้าของอาคารที่ขอการรับรองอาคารเขียวไทย (TREES-NC) ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 9:30-17:00 น. ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา

สถาบันอาคารเขียวไทย เป็นหน่วยงานในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบ ก่อสร้าง และจัดการอาคารประหยัดพลังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเพื่อให้สถาปนิกและวิศวกรไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเพื่อประโยชน์ต่อวงการก่อสร้างไทยในอนาคต

การจัดงานเปิดตัวสถาบันอาคารเขียวไทย และการจัดสัมมนา อาคารเขียวไทยเพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน Thai Green Building for Sustainable Economy ในครั้งนี้เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำเกณฑ์อาคารเขียวของไทย และคู่มือ TREES-NC ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การใช้วัสดุ การออกแบบ การก่อสร้าง และการให้การรับรองอาคาร ของสถาบันอาคารเขียวไทย ผู้สนใจเข้าร่วมงาน และเจ้าของอาคารที่สนใจเข้ายื่นขอเอกสารรับการประเมิน ติดต่อเบญจศิ ทองทา โทร. 02 319 6555 www.tgbi.or.th

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved