» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

NSDI เปิดตัว ระบบบริการสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ
TNN : Technologymedia News 2/17/2012


สทอภ. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เสริมความแกร่งด้านนโยบาย เทคโนโลยี มาตรฐาน และบุคลากร พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ กลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ เปิดตัวระบบการสืบค้น และแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI Postal / clearinghouse) ชูจุดเด่นในเรื่องการเป็นศูนย์รวมชั้นข้อมูลหลักทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ เชื่อมั่นตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ใช้งานได้จริง

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. กล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data Infrastructure : NSDI) เป็นกระบวนการหรือกลไกที่ประกอบด้วยนโยบาย เทคโนโลยี มาตรฐาน และบุคลากรที่มีความจำเป็นต่อการสนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน แบ่งปันและใช้งานข้อมูลภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ร่วมกัน ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาคการศึกษา รวมถึงชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานและการมีระบบเครือข่าย

“โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data Infrastructure : NSDI เป็นกลไกสำคัญในการรวบรวม พัฒนา และบูรณาการภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศ ทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้งานภูมิสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ภูมิสารสนเทศของประเทศของภาคสังคมและประชาชนอย่างทั่วถึง โดยในปัจจุบันประเทศต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ และได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. จึงได้เปิดแหล่งสืบค้นและให้บริการภูมิสารสนเทศ (NSDI Postal / clearinghouse) ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ข้อมูล ภูมิสารสนเทศที่มีความถูกต้อง และทันสมัย” ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าว

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เชื่อมั่นว่าระบบการสืบค้น และแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI Postal /clearinghouse) จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และประชาชน มีการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล ประหยัดงบประมาณในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล และเป็นการสร้างระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลต่างๆ ให้สามารถบริการข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลในระดับต่างๆ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลร่วมกัน และสามารถสร้างและพัฒนาความร่วมมือทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved