» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

เอสซีจี เฟ้นหาเด็กรักวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เข้าค่าย SCG Sci-Camp สัมผัสประสบการณ์นอกตำรา
TNN : Technologymedia News 2/24/2012


เอสซีจี จับมือ ม.มหิดล จัดค่ายวิทยาศาสตร์ SCG Sci - Camp รุ่นที่ 23 เชิญชวนเยาวชนชั้น ม.2 ทั่วประเทศ ร่วมเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกตำรา พัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติ และประยุกต์ใช้จริง จุดประกายเด็กไทยพัฒนาสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ

วีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี เปิดเผยว่า เอสซีจี ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci – Camp” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 23 เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชน และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม ฝึกใช้เครื่องมือและทดลองจริง ไม่เน้นการเรียนในตำรา ทำให้เยาวชนได้มองเห็นสิ่งง่ายๆ ที่อยู่รอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์และกระตุ้นการแก้ไขให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดความสนใจและรักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืน

SCG Sci – Camp เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.2 และกำลังเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2555 จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน มีระดับคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยเขียนเรียงความเรื่อง “จะอยู่อย่างไรกับภัยธรรมชาติรอบตัว” ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อยู่รอบตัว และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมส่งหลักฐานการศึกษาไปที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 หากผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายอบรมระหว่างวันที่ 2 – 9 เมษายน 2555 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-441-5000 ต่อ 2110/ 2115

“นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ผ่านการทดลองปฏิบัติและศึกษาจากสภาพความเป็นจริง ทำให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้นักเรียนหลายรุ่นที่ผ่านมายังมีโอกาสร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย รวมทั้งได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับโลก ทำให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ” วีนัส กล่าว

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci - Camp เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของเอสซีจี ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2530 มีเป้าหมายที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เป็นทั้งคนเก่งและดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และกำหนดทิศทางของประเทศได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved