» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรธ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกป่าในใจคน สร้างชุมชนจิตสำนึกพอเพียง”
TNN : Technologymedia News 3/8/2012


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” นั่นคือหลักการปลูกป่าในใจคน หมายความว่า เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ทำให้ต้องมีการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพื่อประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้นในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.)ได้เล็งเห็นถึงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา จึงได้ร่วมกับชมรมต้นกล้าอาสา มรธ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกป่าในใจคน สร้างชุมชนจิตสำนึกพอเพียง” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม และนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเปิดให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 - 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และ บ้านพุระกำ หมู่บ้านกะเหรี่ยง สุดเขตแดนภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยมี อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมทั้งสามวัน อาทิ ปฐมนิเทศ แนะนำบุคลากร และสถานีพัฒนาฯ อภิปรายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปลูกป่าในใจคน สร้างชุมชนจิตสำนึกพอเพียง” โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาฯ 3 คน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ฝึกทักษะการปลูกป่าในใจคนในสถานที่จริง กิจกรรม Walk Rally สร้างจิตสำนึกพอเพียงในการอนุรักษ์ป่า และกางเต็นท์สำหรับทำที่พักด้วย

สำหรับการเดินทางไป ณ หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านพุระกำนั้น ได้เข้าไปในหุบเขาของผืนป่าเทือกเขาตะนาวศรี เป็นกิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติในป่าใหญ่และศึกษาความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ยังมีอยู่เพียงหมู่บ้านเดียวในผืนป่า ซึ่งห่างจากชายแดนประมาณ 300 เมตร มีลำห้วยพุระกำไหลจากเทือกเขาตะนาวศรีไปรวมกับห้วยปีว่องสู่ลำภาชี ผ่านบ้านพุระกำ ลำห้วยจะไหลผ่านบริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา เเม่ฟ้าหลวง บ้านพุระกํา

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved