» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ปตท. จัดประชุมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมก๊าซฯ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
TNN : Technologymedia News 4/11/2012


ปตท.จัดประชุมความร่วมมือด้านการจัดหาและขนส่งในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

วัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมความร่วมมือในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ระหว่างผู้แทนชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ซึ่ง ปตท. ในฐานะตัวแทนประเทศไทยและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ โดยที่ประชุมมีมติตกลงร่วมกันในการขยายความร่วมมือด้านการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในลักษณะ Divert LNG Cargo หากเกิดกรณีฉุกเฉิน รวมถึง การจัดทำบัญชีคุณภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Specification) และบัญชีมาตรฐานของท่ารับเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Ship-shore Compatibility) ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่งคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศในภูมิภาค และเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่วมกันในการขยายกรอบความร่วมมือในการพัฒนาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียน (Trans ASEAN Gas Pipeline Project) ออกไปอีก 10 ปี เพื่อร่วมกันศึกษาหาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้เชื่อมถึงกันภายในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวอีกด้วย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved