» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มจธ. ดงานแถลงข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกครั้งที่8 และการจัดประชุม ICSET ประเทศไทย
TNN : Technologymedia News 4/20/2012


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับกัยรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับชาติ 2 งานด้วยกันคือ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2555 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สอบคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกโลก โดยในงานดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์บรรยากาศในการแข่งขันอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ มจธ.ยังได้รับเกียรติจากพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International Conference on Sustainable Environment Technologies (ICSET 2012) เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยไทยกับต่างชาติ ที่คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่สูงเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ว่าประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะมีการประกาศคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระดับชาติแล้วก็ตาม แต่การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศอาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินเดีย เวียดนาม ฯลฯ จึงรวมตัวกันจัดการประชุมนี้มาตั้งแต่ปี 2003 กระทั่งปัจจุบัน โดยในปีนี้เนื้อหาการประชุมจะเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจัดการกับปัญหาน้ำเสีย

อย่างไรก็ตามเพื่อให้สื่อมวลชนเห็นรูปธรรมงานวิจัยชัดเจน มจธ.ได้นำเสนอนิทรรศการเด่น 4 เรื่องคือ 1.การอนุรักษ์ผึ้งและต้นผึ้ง 2.การเร่งสารวานิลลา สารสกัดวานิลลา เพื่อเพิ่มมูลค่าวานิลลา 3.ดินไบโอ และ 4.การบำบัดอากาศด้วยจุลินทรีย์

การจัดงานดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด

กำหนดการแถลงข่าว
การจัดแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
และการประชุม International Conference on Sustainable Environmental Technologies (ICSET 2012)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 11.00-13.00 น.
ณ ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11.00 น. -11.15 น. ลงทะเบียน และรับชมนิทรรศการ
- การอนุรักษ์ผึ้งและต้นผึ้ง
- การเร่งสารวานินลิน สารสกัดจากวานิลา เพื่อเพิ่มมูลค่าวานิลา
- ดินไบโอ
- การบำบัดอากาศ ด้วยจุลินทรีย์

11.15 น -12.00 น. พิธีเปิดการแถลงข่าวเรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและการประชุม International Conference on Sustainable Environmental Technologies (ICSET 2012)

- กล่าวนำ
โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- การเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
โดย ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- การประชุม International Conference on Sustainable Environmental Technologies (ICSET 2012)
โดย ผศ.จารุรัตน์ วรนิสรากุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.00 -12.15 น. ตอบข้อซักถาม
12.15-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved