» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ปตท. เร่งเครื่อง CSR เจาะกลุ่มเยาวชนดันโครงการ Save World School Tour นำร่อง 11 โรงเรียน
TNN : Technologymedia News 4/23/2012


ปตท. เร่งเครื่อง CSR เจาะกลุ่มเยาวชน ดันโครงการ Save World School Tour นำร่อง 11 โรงเรียน หวังปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดตัวกิจกรรม CSR โครงการ Save World School Tour ภายใต้แนวคิดเรื่อง “พลังงาน สังคม และ ความสุข” มุ่งเน้นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวิธีการช่วยประหยัดพลังงานต่างๆ โดยนำร่องโครงการใน 11 โรงเรียน ทั่วกรุงเทพฯ พร้อมเตรียมขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ต่อไปในอนาคต

โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน พบว่าพลังงานกลายเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกและจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อโลกยิ่งพัฒนามากขึ้น แหล่งพลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปโดยจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น เช่น จากน้ำมันปิโตรเลียมเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ จากพลังงานถ่านหินเปลี่ยนเป็นพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น สำหรับประเทศไทยมีแหล่งพลังงานหลายประเภทด้วยกัน แต่มีปริมาณค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ส่งผลให้บางครั้งวิกฤตการณ์ของโลกอาจจะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ปริมาณพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการสั่งซื้อพลังงานจากต่างประเทศ เช่น น้ำมัน เป็นจำนวนมาก

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทาง ปตท. จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ สร้างจิตสำนึก ตระหนัก เข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติแบบครบวงจร ผ่านการผลิตและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งถือเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย จึงเป็นที่มาของโครงการ ”SAVE WORLD SCHOOL TOUR” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยตามโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานรวมถึงวิธีการช่วยประหยัดพลังงานต่างๆที่น้องๆนักเรียนทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสค่านิยมในการอนุรักษ์พลังงานและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆและเยาวชนอีกด้วย

โครงการ ”SAVE WORLD SCHOOL TOUR” มุ่งรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนทุกคน รู้จักลดปริมาณการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักการรับผิดชอบด้วยสองมือน้อยๆ ต่อสังคม ภายใต้แนวคิดโครงการ คือ “ พลังงาน สังคม ความสุข ” ที่สามารถเรียนรู้และรับผิดชอบต่อโลกในยุคปัจจุบันได้ง่ายๆเพียงลงมือทำและมีความสุขกับสิ่งที่ทำ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบความบันเทิงพร้อมสาระดีๆจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นตัวช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและสอนเยาวชน ได้รู้จักและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ กิจกรรมในโครงการนี้ยังเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ แบบบูรณาการ ที่ก่อเกิดกระแสแห่งการพัฒนาในเชิงบวก ส่งเสริมทักษะทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยเน้นกระบวนการ “ เรียนรู้ผ่านการเล่น “ ซึ่งมีแนวคิดกิจกรรมมาจากความเชื่อที่ว่าเด็กมีศักยภาพในตนเอง เด็กมีความกระหายใคร่รู้ เด็กมีความฝันและจินตนาการ ซึ่งสามารถขยายผลของโครงกรไปสู่ ครู อาจารย์ และครอบครัวได้ต่อไป โดยนำร่องโครงการผ่าน 11 โรงเรียนทั่วกรุงเทพในระดับประถมศึกษา ทั้งโรงเรียนของภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งจะเดินสายจัดกิจกรรมภายในเดือนเมษายน นี้

ทางกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและภาคสังคม โดยเริ่มจากการสร้างรากฐานที่ดีแก่เยาวชนไทยในเรื่องของพลังงาน ส่งเสริมการปลูกฝังแนวคิดในเชิงบวกและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนเป็นเวทีสาหรับการเรียนรู้นอกตาราเรียนในรูปแบบของกิจกรรมผ่านโครงการ”SAVE WORLD SCHOOL TOUR” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยคาดว่าหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานใน 11 โรงเรยนนำร่องแล้ว จะมีการขยายผลของโครงการไปสู่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป โชติชัย สุวรรณาภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved