» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วสท. จับมือ อิมแพ็ค จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2555 ยกระดับศักยภาพวิศวกรไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
TNN : Technologymedia News 4/27/2012


งานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ภายใต้แนวคิด “เพิ่มพลังการแข่งขันให้ประเทศไทย ด้วยความท้าทายทางด้านวิศวกรรม” ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555 มีความมุ่งมั่นที่จะจัดขึ้นเพื่อเป็นนิทรรศการด้านวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยการนำเสนอข้อมูลและความรู้ด้านต่างๆ ผ่านนิทรรศการ การประชุม สัมมนาและเวิร์คชอปที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงวิศวกรรมอีกกว่า 60 หัวข้อ ครอบคลุมวิศวกรรมทั้ง 9 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสหสาขา

สุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่าการจัดงานในปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากได้รับความสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วิศวกร นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานและศึกษาหาความรู้ทางด้านวิศวกรรมผ่านเวทีเสวนาและการสัมมนาที่มีมากกว่าร้อยหัวข้อ

ลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า งานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถประเทศไทยพร้อมทั้งต่อยอดพัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรมเพื่อมุ่งไปสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับวิศวกรรมให้เติบโตยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทท่าน จึงใคร่ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา เพื่อให้การจัดงานฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด วสท. ได้มอบหมายให้ฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการด้านการขายพื้นที่ ณ โอกาสนี้จึงใคร่ขออนุญาตให้ท่านพิจารณาสนับสนุนงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อาจิณเวท วงศ์ทอง โทรศัพท์ 02-833-5210, 02-833-5111 และ 02-833-5124 โทรสาร 02-833-5127-9 อีเมล์ ajinveatv@impact.co.th

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กระทรวงพลังงานมั่นใจ “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย” ขับเคลื่อนอนาคตไทยสู่ “พลังงาน 4.0” 8/11/2561

    กฟภ. ร่วมกับเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ประกาศพร้อมจัดงาน Thailand Lighting Fair 2018 12/10/2561

    วสท. ประกาศย้ำพร้อมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย 11/10/2561

    ความร่วมมือทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 24/9/2561

    BMAM Expo Asia 2018 รวมโซลูชั่นด้านการบริหารจัดการอาคารครบวงจร ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล 12/9/2561

    กฟภ. สนับสนุนการใช้พลังงานและอาคารอัจฉริยะให้ภาคอุตสาหกรรมในโคราช  11/9/2561

    จัดตั้ง ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์’ ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก  10/9/2561

    อิมแพ็คยกระดับงาน “อินเตอร์แมท อาเซียน และคอนกรีต เอเชีย ปี 2018” สู่เวทีอาเซียน 6/9/2561

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved