» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

Sugar Asia 2012 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมน้ำตาล
TNN : Technologymedia News 5/9/2012


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายแห่งประเทศไทย สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย หอการค้าและอุตสาหกรรมไทยอินเดีย สถานทูตอินเดียในไทย และบริษัท เน็กซ์เจน เอ็กซิบิชันส์ เตรียมจัดงาน Sugar Asia 2012 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมน้ำตาล และงานประชุมระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ และอุปกรณ์อันทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตรองรับการแข่งขันในระดับโลก

กิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการผู้จัดงาน Sugar Asia 2012 กล่าวเพิ่มเติมว่า "งาน Sugar Asia 2012 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้และสัมผัสกับอุตสาหกรรมน้ำตาลในแง่มุมใหม่ๆ ตลอดจนรูปแบบที่เปลี่ยนไปของการเก็บเกี่ยวและการจัดการอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต ภายในงานจะจัดแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาล การกลั่น กระบวนการผลิตเอธานอลและไฟฟ้า พลังงานชีวภาพ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการปลูกอ้อยและการผลิตน้ำตาลด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งกับนักวิชาการภายในประเทศที่จะมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ และกับตัวแทนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาสัมผัสและรับรู้แนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย"

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการประชุมระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด น้ำตาลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: ความก้าวหน้าและความท้าทาย (Sugar and its downstream Industries: Advancement and Challenges) พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การค้าน้ำตาลในเอเชียและอาเซียน” และ การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาล ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และการทำไร่อ้อยในประเทศไทย” โดยงานประชุมระดับนานาชาตินี้จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย ไทย ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และประเทศอื่นๆ อีกมากมายร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ และถือเป็นโอกาสพิเศษอย่างมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลชาวไทยในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

วีเค แบนซัล (VK Bansal) ผู้อำนวยการบริษัท เน็กซ์เจน เอ็กซิบิชันส์ (Nexgen Exhibitions) ผู้จัดงานในครั้งนี้เปิดเผยว่า "Sugar Asia เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม และงานประชุมระดับนานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ประเทศอินเดีย และในปีนี้ย้ายมาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยคาดว่าจะมีบริษัทจำนวนมากเข้าร่วมงานทั้งจากประเทศไทย อินเดีย ยุโรป ออสเตรเลีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศต่างๆ ที่มีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร น้ำตาล ระบบการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนโรงกลั่นและเอธานอล โดยงานนี้จะเป็นเวทีเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความเชี่ยวชาญระหว่างกันและกัน"

Sugar Asia 2012 เป็นงานนิทรรศการระหว่างประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ และถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือล่าสุดต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อีกทั้งยังเป็นการจัดแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้นำเข้าจากนานาประเทศ

ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียเป็นกำลังที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมน้ำตาลโลก เนื่องจากประเทศที่ติดอันดับผู้ผลิตน้ำตาลสูงสุดสิบอันดับแรก ได้แก่ อินเดีย จีน ไทย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ล้วนตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแห่งนี้ และบรรดานักวิเคราะห์ต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าภูมิภาคแห่งนี้จะผลักดันอุตสาหกรรมน้ำตาลให้เกิดความต้องการด้านการบริโภคและการนำเข้าได้อย่างมาก

จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทยนั้น มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีมูลค่ารายได้ต่อปีภายในประเทศที่ระดับกว่า 50 พันล้านบาท และสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรในแวดวงน้ำตาลทรายและแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกว่าล้านราย การเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำตาลชั้นนำของโลกและผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งในด้านพื้นที่เพาะปลูก การจัดตั้งโรงงาน โรงกลั่นเอธานอล และโรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก

งาน Sugar Asia 2012 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายแห่งประเทศไทย สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย หอการค้าและอุตสาหกรรมไทยอินเดีย สถาบันวิจัยน้ำตาลทรายแห่งประเทศศรีลังกา สถานทูตอินเดียในไทย หอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย-อาเซียน-ศรีลังกา หอการค้า อุตสาหกรรม และบริการสำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อมทั่วโลก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลกวางสีแห่งประเทศจีน หน่วยงานกำหนดมาตรฐานบอนซูโครแห่งออสเตรเลีย (Bonsucro)

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved