» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

เปิดฉากงาน Horti ASIA 2012 ครั้งแรกในประเทศไทย ใหญ่สุดในเอเชีย
TNN : Technologymedia News 5/11/2012


Horti ASIA 2012 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ตั้งเป้าช่วยเกษตรกร เตรียมความพร้อมรองรับ AEC พร้อมผลักดันไทย เป็น ฮับ ของอาเซียน

ธรรมรัตน์ หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีการส่งออกพืช ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ ไปยังประเทศต่างๆ ในระดับต้นๆของโลก การจัดงานในลักษณะเช่นนี้ ถือเป็นอีกก้าวของการพัฒนาที่จะช่วยผลักดันให้ตลาด พืช ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ ของประเทศไทย เป็นที่รู้จักและเติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดใหม่ๆ ออกไปสู่อาเซียน สู่เอเชีย และสู่ตลาดโลก ในลำดับต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาจากทั่วโลก เพื่อแสดงในงานนี้ ยังเป็นการช่วยให้เกษตรกร และผู้ประกอบการชาวไทย ได้ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงกิจการ ขยายกำลังการผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AEC ในอีก 3 ปีข้างหน้านี้

ศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ในการผลักดันสินค้าเกษตรของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในอุตสาหกรรมการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรในงาน Horti ASIA 2012 ขึ้นมา จำนวน 3 ชุด เพื่อผลักดันการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการร่วมการจัดนิทรรศการ ไทย พาวิลเลียน รับผิดชอบโดย กรมส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่จัดนิทรรศการนำเสนอความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าชมงาน 2. คณะอนุกรรมการด้านการจัดทัศนศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมสินค้าพืชสวน รับผิดชอบโดย กรมส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการจัดทัศนศึกษาเข้าชมงาน Horti ASIA 2012 จำนวน 2,000 คน และนำชาวต่างชาติที่สนใจการเกษตรพืชสวนของไทยเข้าเยี่ยมชมสวนตัวอย่างในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 120 คน โดยแบ่งเป็น 3 เส้นทาง คือ เส้นทางการเกษตรด้าน ผัก ผลไม้ ดอกไม้และใบไม้ และ 3. คณะอนุกรรมการด้านการจัดสัมมนา รับผิดชอบโดย กรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและหัวข้อการสัมมนา ภายใต้แนวคิด “ นวัตกรรมเพื่อยกระดับพืชสวนสู่สากล ” และจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรแก่ผู้เข้าชมงานในครั้งนี้

ลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด หรือ (VNUEAP) เปิดเผยว่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องถึง 12 หน่วยงาน ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงตลาด เริ่มตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ไปจนถึงผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในระบบนี้ทั้งหมด โดยเฉพาะใน 10 ประเทศแถบอาเซียน ที่ในแต่ละปีมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างกันเป็นจำนวนมหาศาล และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี งาน Horti ASIA 2012 ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เชิงเทคนิค และเชิงปฏิบัติการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี เพื่อรองรับกับมาตราการที่แต่ละประเทศกำลังกำหนดออกมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของ AEC หากเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก สามารถเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกได้ ก็เชื่อว่าในอนาคตธุรกิจจะสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ โดยงาน Horti ASIA 2012 ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจ ร่วมออกบูธกว่า 140 บริษัท จากทั่วโลก นอกจากบูธแสดงสินค้าแล้วยังมีในส่วนของพาวิลเลี่ยนระดับประเทศอีก 6 พาวิลเลี่ยน ประกอบด้วย จีน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และไทย และมีกลุ่มผู้ชมงานจากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ด้วยพื้นที่จัดงานทั้งหมดกว่า 5,000 ตารางเมตร

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved