» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

พบดินขาวเคโอลินไทยช่วยเพิ่มผลผลิตไม้ผลทางการเกษตร กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชได้
TNN : Technologymedia News 5/21/2012


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผล เพื่อเพิ่มผลผลิต ควบคุมเพลี้ยไฟและโรคแอนแทรคโนสในไม้ผลเศรษฐกิจ” ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบุญนาค ชั้น ๑ อาคาร วช. ๒ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อนำเสนอผลการวิจัยและเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำจัดแมลง โรคพืช และการเพิ่มผลผลิตพืชและผลไม้จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตไม้ผลเพื่อการบริโภคและการพาณิชย์ต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการฯ วช. เปิดเผยว่า วช. ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ รศ.ดร.คณพล จุฑามณี และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขยายผลต่อยอดงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผล เพื่อเพิ่มผลผลิต ควบคุมเพลี้ยไฟ และโรคแอนแทรคโนสในไม้ผลเศรษฐกิจ” โดยนำดินขาวเคโอลินที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิค เครื่องสำอาง มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นสารเคลือบใบและผลในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้และลดการระบาดของโรคแอนแทรคโนสและราดำในแก้วมังกร จากการศึกษาวิจัยพบว่า ดินขาวเคโอลินในประเทศไทยมีอยู่ในหลายพื้นที่ เช่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (MT) อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (UTD) และอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (RN) ต่างมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี รวมทั้งคุณสมบัติในการเป็นวัสดุเคลือบใบ กิ่ง และผล เพื่อลดอาการใบไหม้ และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในไม้ผลต่างกัน โดยพบว่าดินขาวเคโอลินทั้ง ๓ แหล่ง สามารถนำมาพัฒนาเป็นสารเคลือบใบและผลในมะม่วงและแก้วมังกรได้ดี เมื่อพ่นสารเคโอลินจะสามารถป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชได้ และยังป้องกันไม่ให้ผิวผลไม้สัมผัสกับแดดโดยตรง เนื่องจากมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ จึงทำให้ผลไม้มีผิวสวยงาม โดยเฉพาะดินขาวเคโอลินจากอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (MT) เหมาะสำหรับใช้เคลือบผลมะม่วงในฤดูร้อน เพื่อป้องกันกระบวนการสังเคราะห์แสงของมะม่วง ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ผิวมะม่วงในระยะสุกมีสีเหลืองสวยงาม และยังช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผิวมะม่วงน้ำดอกไม้ในระยะผลสุกได้ นอกจากนั้น ยังลดการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลบนกิ่งแก้วมังกรด้วย

ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ดินขาวเคโอลินสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต ลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และสามารถช่วยลดการใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงและโรคพืชในไม้ผลเศรษฐกิจได้ดี

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved