» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มจธ. จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ Weeks of Welcome สานสายใยจากพี่สู่น้อง
TNN : Technologymedia News 5/21/2012


มจธ.เน้นรับน้องสร้างสรรค์ ชูกิจกรรม Weeks of Welcome สานสัมพันธ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มั่นใจนโยบายขานรับเลื่อนเปิดเทอมกลางเดือน ส.ค.-ก.ย.เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียน ชี้เป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ผ่านหลากหลายกิจกรรมกรับน้องสร้างสรรค์

รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยถึงการรับน้องใหม่ที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2555 ว่า กระบวนการรับน้องใหม่ของ มจธ.ในปีนี้ เน้นการเตรียมความพร้อมของน้องใหม่จากนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษา โดยยึดตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วางไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการริเริ่มโครงการ Weeks of Welcome เป็นกิจกรรมรับน้องที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อนกับเพื่อน และนักเรียนกับอาจารย์ ซึ่งผลตอบรับเป็นไปด้วยดี และในปีนี้จะมีการนำกิจกรรมนี้มาใช้อีกครั้ง

“การรับน้องเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้ความสำคัญ และ มจธ.เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว โดยกิจกรรมรับน้องใหม่ Weeks of Welcome ที่จัดขึ้นเพื่อต้องการให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่ถือเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ และสาขาวิชาต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้ความเป็นไปของกิจกรรมจากสถาบันที่ลูกหลานของเขาได้มาเรียนตลอดระยะเวลา 4-5 ปี โดยในปีนี้ มจธ.ได้จัดเตรียมคู่มือสำหรับผู้ปกครอง ซึ่งภายในประกอบด้วยปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการสอบ อีเมลล์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบว่ามีกิจกรรมอะไร เวลาไหนบ้าง รวมไปถึงวัน เวลาสอบ และข้อแนะนำดีดีเพื่อให้ผู้ปกครองได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับนักศึกษา ให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุย ถามถึงผลการเรียนของลูกหลานว่าเป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึงตารางการทำกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอนด้วย”

ทั้งนี้ รศ.ดร.เชาวลิต ยังกล่าวถึง กระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์แก่น้องใหม่ มจธ.ว่า มจธ. มีแผนในการพัฒนานักศึกษารายปี ตลอดทั้งสี่ หรือ ห้าปี ที่ได้ศึกษา ในปีแรกเน้นที่ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1.การสร้างความมั่นใจและการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 2.การสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ และสถาบันการศึกษา 3.การสร้างความตระหนักรู้ว่านักศึกษาเป็นผู้เขียนอนาคตของตนเอง และ 4.การพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบผ่านกิจกรรมทั้งศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม

“การที่นักศึกษาเข้ามาเรียนที่นี่เราต้องการให้นักศึกษาเลือกที่จะทำกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ตัวนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ครบวงจร เรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม เข้าใจในกฎ กติกา ระเบียบวินัย และสุดท้ายอยากจะให้ระลึกถึงการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของตนในด้านอื่นๆ ด้วย ทั้งการพัฒนาจิตใจและพัฒนาร่างกายของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เติมเต็มชีวิตการเรียนระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ เพื่อถ่ายทอดประสพการณ์อันทรงคุณค่าให้อีกด้วย”

สำหรับการเลื่อนเปิดเทอมที่เร็วขึ้นของมหาวิทยาลัยในช่วงกลางเดือน สิงหาคม-กันยายน เพื่อปรับเปลี่ยนวันเปิดเทอมให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก นั้น รศ.ดร.เชาวลิต เชื่อว่า การปรับเปลี่ยนดังกล่าว จะทำให้นักศึกษามีเวลาเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น ฉะนั้นในระยะเวลาที่เหลือ 2 เดือนจะเป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาได้ไขว่คว้าหาความรู้ และเตรียมพร้อมตนได้อย่างเต็มที่และมีคุณค่ามากที่สุด

ด้าน วนาวรรณ ชาดี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า การกิจกรรมรับน้องของ มจธ.ปีนี้จะเน้น สร้างความผูกพันระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่ ขณะเดียวกันต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื่อนเปิดเทอมที่ของมหาวิทยาลัย จึงต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสม ไปพร้อมๆ กับปลูกฝังให้รุ่นน้องมีความภาคภูมิใจในสถาบัน และคณะที่ตนได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย

นอกจากนี้ วนาวรรณ ฝากถึงการจัดกิจกรรมรับน้องว่า ควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ รุ่นพี่ควรจัดกิจกรรมดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อรุ่นน้อง เน้นคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งตนเชื่อว่าจะทำให้กิจกรรมการรับน้องเป็นไปอย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์ต่อรุ่นน้องและความทรงจำดีๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved