» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

‘TK park’ เตรียมความพร้อมเด็กไทยเข้าสู่ พลเมืองอาเซียน นำนิทรรศการ“พิพิธอาเซียน”สัญจรลงพื้นที่เครือข่ายทั่วภูมิภาค
TNN : Technologymedia News 5/29/2012


อุทยานการเรียนรู้ TK park เตรียมนำกิจกรรม พร้อมนิทรรศการ “พิพิธอาเซียน” สัญจรสู่เครือข่ายภูมิภาค 5 แห่ง สมุทรสาคร , ระยอง , สงขลา , ยะลา และสตูล หวังนำองค์ความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านให้เด็กไทย รู้จัก และเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 หลังนิทรรศการชุดนี้ฯ ได้รับการตอบรับจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

“พิพิธอาเซียน พวกเราพากเพียรมาเรียนรู้กัน
พิพิธอาเซียนพวกเราพากเพียรมาเรียนรู้กัน
วัฒนธรรมหลากหลายเป็นเหตุๆ
ให้สิบประเทศมาเชื่อมสัมพันธ์ ”

เนื้อร้องของเพลงลำตัด ซึ่งแต่งและขับร้องโดยชาวไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก เป็นหนึ่งในการแสดงทางวัฒนธรรมจากนิทรรศการ “พิพิธอาเซียน...A Journey through ASEAN” ภาค 2 อาเซียน...หนึ่งจุดหมาย หลายประสบการณ์ ASEAN TOWARD ONE DESTINATION ที่อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น รู้จัก...เข้าใจอาเซียน, เกมเรียนรู้หรรษาอาเซียน และ พูดจาภาษาอาเซียน ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน ประเทศไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาอาเซียน ว่า การตื่นตัวที่จะเรียนรู้เรื่องราวเพื่อนบ้านอาเซียนของเยาวชนและคนไทยโดยทั่วไปถือว่ายังน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะสนใจประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางยุโรปมากกว่า ซึ่งหลังจากนี้คงต้องหันมาสนใจประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนให้มากขึ้น โดยสิ่งแรกๆที่จำเป็นต้องทำคือการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนสามารถสร้างร่วมกันได้ เพราะการสร้างประชาคมอาเซียนไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับประชากรของชาติสมาชิกอาเซียนทุกคน

โดยเฉพาะเด็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ต้องคิดทั้งเรื่องความเป็นไทยและความเป็นอาเซียนให้มากขึ้น เพราะหลังจากนี้ทั่วโลกจะมุ่งสู่ถนนอาเซียนเพราะความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง จะมาเติบโตในภูมิภาคของเรา เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอื่นๆด้วย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองต่อไปในอนาคต

นายกสมาคมอาเซียน กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลักสำคัญได้แก่ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการอ่านและการศึกษา เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกด้าน เพราะการศึกษาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียน

ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นว่า เด็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่นั้น ไม่จำเป็นต้องคิดว่าการเตรียมตัวในด้านต่างๆเป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเท่านั้น แต่เราต้องเตรียมตัวเองให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา ทั้งเรื่องทักษะการอ่าน การเขียน ทักษะในการเรียนรู้ การใช้ชีวิตและทักษะวิชาชีพตั้งแต่ยังเล็กๆ ควบคู่ไปกับเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะเรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากในอนาคต เพราะประชาคมอาเซียนเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจริง

ขณะที่ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว และนักวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า การท่องเที่ยวจะช่วยให้เราเข้าใจคนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนามากขึ้น ดังนั้นการท่องเที่ยวจะช่วยเชื่อมโยงคนในชาติอาเซียนทั้ง 10 ชาติได้ดียิ่งขึ้น เพราะการเดินทางท่องเที่ยวช่วยให้พบเห็นคุณค่าความเป็นคน และสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ จะช่วยให้เราเข้าอกเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านได้ดียิ่งขึ้น การท่องเที่ยวจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะสามารถทำให้เกิดสันติภาพได้ในภูมิภาคอาเซียน

ด้านเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง น้องอิน ด.ญ.สิรภัทร ลีลาสุภา บอกว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่ได้มาร่วมกิจกรรมพิพิธอาเซียน เพราะทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน เช่น ธงชาติของแต่ละประเทศ อาหารประจำชาติ รวมทั้งภาษาของแต่ละประเทศจากฐานกิจกรรม “พูดจาภาษาอาเซียน” ซึ่งน้องอินบอกว่าประทับใจในภาษาลาว เช่น คำว่า สวัสดี ก็พูดว่า สบายดี นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วย

เช่นเดียวกับ น้องปันปัน ด.ช.ธวิน พันธุ์พึ่ง ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียนจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เช่นกัน น้องปันปัน กล่าวว่า “ได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน เพราะว่าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจ เช่นสถานที่สำคัญและกิจกรรมต่างๆของแต่ละประเทศในอาเซียน”

นิทรรศการ “พิพิธอาเซียน” จึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางอุทยานการเรียนรู้ TK park และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดขึ้นภายใต้โครงการ “จากงานวิจัยสู่อุทยานการเรียนรู้” เพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไทย รู้จักและเข้าใจในประเทศเพื่อบ้านสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

หลังจากที่การจัดนิทรรศการชุดนี้ ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม อุทยานการเรียนรู้ TK park จึงได้เตรียมนำกิจกรรม “นิทรรศการพิพิธอาเซียน ... A Journey through ASEAN” ชุดดังกล่าว ออกสัญจรไปยังเครือข่ายในภูมิภาคทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ห้องสุมดประชาชนเทศบาลนครระยอง จ.ระยอง, อุทยานการเรียนรู้ จ.สมุทรสาคร (SK park), ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา, อุทยานการเรียนรู้สตูล จ.สตูล และอุทยานการเรียนรู้ยะลา จ.ยะลา เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้สู่เยาวชนทุกภูมิภาค โดยจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved