» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สรรพากรพร้อมรับการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเสรีภายใต้ AEC
TNN : Technologymedia News 6/7/2012


เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ AEC ในปี 2558 การเคลื่อนย้ายเงินทุนจะเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางตรง (Direct investment) หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio investment) ซึ่งธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เตรียมการโดยจัดทำแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้การลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศของภาคเอกชน โดยการลดข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกนอกประเทศหรือการไม่ต้องนำรายได้จากต่างประเทศกลับเข้าประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การผ่อนคลายข้อจำกัดดังกล่าวกระทบต่อความเสี่ยงด้านการจัดเก็บภาษีน้อยที่สุด การร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรกับ ธปท. กำลังประสานความร่วมมือกันเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเงินทุนเข้า - ออก นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายเงินทุนแล้วหลายมาตรการ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้อยู่ในประเทศไทย สำหรับ Capital gains จากการขายหลักทรัพย์ผ่านกระดานเชื่อมโยงอาเซียน หรือ ASEAN Linkage และการให้สิทธิผู้ที่ลงทุนใน Dual-listed company สามารถเลือกเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลในอัตรา ร้อยละ 10 ได้ โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีตอนปลายปี นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้แก้ไขหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผลที่บริษัทไทยได้รับจากการไปลงทุนในต่างประเทศ ให้ได้รับสิทธิง่ายขึ้น อีกด้วย”

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved