» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ไทยออยล์ เปิดตัวผู้บริหารสูงสุดคนใหม่ พร้อมสรุปความสำเร็จธุรกิจในปีพ.ศ.2554
TNN : Technologymedia News 6/18/2012


บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ยืนยันความสำเร็จ จากโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง ในโอกาสครบรอบ 50 ปี สรุปผลการดำเนินงานในปีพ.ศ.2554 กำไรสุทธิรวมจำนวน 14,853 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงกว่า 66% จากปีพ.ศ.2553 พร้อมคว้ารางวัลโรงกลั่นที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best Oil & Gas Refining Company In Asia) ประจำปี 2554 จากนิตยสาร World Finance

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมสำเร็จรูป รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีและน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน สารละลาย ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจขนส่ง จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวผู้บริหารสูงสุด วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555

วีรศักดิ์ ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในปีพ.ศ.2554 เพื่อขยายธุรกิจและวางรากฐานเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอนาคต อาทิ การเป็นโรงกลั่นรายแรกในประเทศไทยและภูมิภาค จากการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันเป็นมาตรฐานยูโร 4 ได้ครบทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล ก่อนกำหนดบังคับใข้ของประเทศในปีพ.ศ.2555 การขยายกำลังการผลิตน้ำมันยางสะอาด (Treated Distillate Aromatic Extract : TDAE) อีก 50,000 ตัน/ปี การลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด จำนวน 21.28% เพื่อดำเนินการขยายธุรกิจไปสู่โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง การขยายธุรกิจด้านการขนส่งน้ำมันดิบขนาดใหญ่ (Very Large Crude Carrier : VLCC) พร้อมทั้งร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริการด้านเทคนิควิศวกรรม นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน เช่น การขยายกำลังการผลิตสารอะโรมาติกส์ ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ของปีพ.ศ.2555 และก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 2 โครงการ เป็นต้น ซึ่งยังไม่นับรวมถึงโครงการทางกลยุทธ์ต่าง ๆ อีกมากมายในอนาคต

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปีพ.ศ.2554 ซึ่งครบวาระ 50 ปี หรือ 5 ทศวรรษ นับเป็นความสำเร็จในการวางแผนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ร่วมกันภายในกลุ่มเครือบริษัท ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่ม เมื่อรวมผลกระทบจาก สต็อกน้ำมันอยู่ที่ 9.3 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล โดยมีรายได้จากการขายจำนวน 446,241 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จากปีพ.ศ.2553 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายที่เพิ่มขึ้น และจากการใช้กำลังการกลั่นอย่างเต็มที่ ในระหว่างที่โรงกลั่นอื่นในประเทศปิดซ่อมบำรุง ทำให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นำโดยแรงขับเคลื่อนหลัก คือ ประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งช่วยส่งผลดีต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่องในเครือไทยออยล์ ได้แก่ ธุรกิจสารอะโรมาติกส์ และธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยสรุป เครือไทยออยล์มีกำไรสุทธิจากธุรกิจทั้งหมด 14,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 66% จากปีพ.ศ.2553 หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 7.28 บาท

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved