» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มจธ. ร่วมกับ USAID เปิดตัวโครงการ Students with Solutions 2012 ตอบโจทย์ปัญหาปี 2555
TNN : Technologymedia News 6/26/2012จากซ้าย รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมจธ. ฯพณฯ คริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาฯ และ แฟรงค์ ยัง รักษาการณ์ผอ.องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐฯ สำนักงานภาคพื้นเอเชีย (USAID/RDMA)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐฯ (USAID) เปิดตัวโครงการ Students with Solutions 2012 นิสิตนักศึกษากับการไขโจทย์ปัญหา ปี 2555 การแข่งขันออกแบบแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นำความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

โครงการ Students with Solutions 2012 นิสิตนักศึกษากับการไขโจทย์ปัญหาปี 2555 เป็นโครงการที่ สำนักงานภาคพื้นเอเชียของ USAID ในฐานะเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ร่วมกับหุ้นส่วนของ USAID ประกอบด้วย องค์กรไม่แสวงหากำไรด้านการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือ MTV EXIT (End Exploitation and Trafficking) ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center) และองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่าในภูมิภาคเอเชีย (Lowering Emissions of Asia’s Forest : LEAF) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนำความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระหว่างประเทศในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนชองตนเองอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นตอบโจทย์ปัญหา 3 ประการที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ การป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ การต่อต้านกระบวนการค้ามนุษย์ และการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น

ฯพณฯ คริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ Students with Solutions 2012 ไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักนำความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้พวกเขารู้จักก้าวทันโลกยุคใหม่และตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน นับเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และนั่นเป็นเหตุผลหลักที่เราริเริ่มโครงการนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐฯ

รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการที่มีการร่วมมือกับหุ้นส่วนของ USAID เพื่อให้เกิดการแข่งขันโดยให้นิสิต/นักศึกษาได้ใช้ความรู้และความสามารถของตนเองในการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์เข้ากับปัญหาทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน หรือปัญหาทางสังคมในด้านอื่นๆ ที่ได้มีการกำหนดหัวข้อดังกล่าว สิ่งที่เกิดขึ้นในการศึกษาปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการขจัดปัญหา ซึ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาเป็นอย่างมาก และผลงานที่เกิดขึ้น เชื่อว่า เมื่อนำมาประยุกต์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและสังคมโดยรวมได้

สำหรับโครงการ Students with Solutions 2012 นิสิตนักศึกษากับการไขโจทย์ปัญหาปี 2555 เปิดโอกาสให้กับนิสิต/นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน โดยวัตถุประสงค์ของโครงงาน มุ่งเน้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหา 3 ประการที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย อันได้แก่ การป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ การต่อต้านกระบวนการค้ามนุษย์ และการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งรูปแบบจำลองของแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ และวิธีการใช้งานมาทางอีเมล์ sws@kmutt.ac.th ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

ทั้งนี้ โครงการนี้ยังได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐฯ รวมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมทำการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา จำนวน 5 กลุ่ม เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้เข้าร่วมการอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเดือนสิงหาคม 2555 และนำเสนอผลงานออกแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือในเดือนตุลาคม 2555 พร้อมกับเผยแพร่วีดีโอคลิปผ่านทางเฟซบุ๊คของ USAID ที่ www.facebook.com/USAIDAsia ความยาวไม่เกิน 2 นาที สำหรับผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท รวมทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และรางวัลจากหุ้นส่วน USAID และผู้สนับสนุนอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Students with Solutions 2012 นิสิตนักศึกษากับการไจทย์ปัญหา ปี 2555 ได้ที่ www.facebook.com /USAIDAsia

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved