» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี จัดโครงการประกวดอาคารเพื่อโลกสีเขียวครั้งที่ 5
TNN : Technologymedia News 7/2/2012ทารุนดีพ ซิงค์ ผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดระบบปรับอากาศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี

บริษัท อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี จำกัด (Emerson Climate Technologies) หนึ่งในธุกิจของอิเมอร์สัน (Emerson) ผู้นำระดับโลกในด้านระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น สำหรับที่พักอาศัย อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ชั้นนำของโลก ประกาศความพร้อมจัดประกวดการออกแบบอาคารเพื่อโลกสีเขียว หรือ ดิ อิเมอร์สัน คัพ 2012 อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการประกวดนวัตกรรมและการออกแบบอาคารโดยเน้นด้านระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดย อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการออกแบบและการพัฒนาระบบที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทารุนดีพ ซิงค์ ผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดระบบปรับอากาศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย บริษัท อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า อิเมอร์สัน คัพ 2012 เป็นโครงการประกวดด้านนวัตกรรมและการออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่ช่วยส่งเสริมและค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และนวัตกรรมที่โดดเด่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการออกแบบและ การพัฒนาระบบที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

“อุตสาหกรรม HVACR ถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอิเมอร์สัน มีส่วนร่วมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้จริง” ซิงค์ กล่าว

ในปีพ.ศ.2554 ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านการพัฒนาและออกแบบอาคารที่มีการใช้เทคโนโลยี HVACR อย่างโดดเด่น ด้วยการคว้า 3 รางวัลชนะเลิศในการประกวด ดิ อิเมอร์สัน คัพ 2011 โดย บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทอาคารใหม่ (New Building Category) จากโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพฯ ที่ได้ติดตั้งระบบ Geothermal Heat Sink เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศของอาคาร บริษัท อินเตอร์แบรนด์ เทรดเดอร์ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาอาคารใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีของอิเมอร์สัน (New Building Using Emerson Technology Category) จากโครงการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา และ บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัดได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทระบบทำความเย็นเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Refrigeration Category) จากโครงการศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดเทสโก โลตัส สาขาลำลูกกา

“ผลงานการออกแบบโครงการอาคารจากประเทศไทยมีความโดดเด่นจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถึง 3 รางวัลในปีที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจ” ซิงค์ กล่าว

ดิ อิเมอร์สัน คัพ 2012 เปิดรับผู้สนใจในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวิศวกร สถาปนิก วิศกรที่ปรึกษา นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการ ผู้ใช้งาน รวมถึงนิสิตนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศกรรมศาสตร์ เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยปีนี้มีการแบ่งประเภทรางวัลใน 5 สาขาดังต่อไปนี้ ประเภทอาคารใหม่ (New Building) ประเภทอาคารใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอิเมอร์สัน (New Building – With Emerson Technology) ประเภทอาคารที่มีการดัดแปลง (Retrofit Building) ประเภทระบบทำความเย็นเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Refrigeration) และประเภทนิสิต นักศึกษา (ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)

สำหรับรางวัลใน 4 สาขาแรก ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ (Excellence Award) และรางวัลรองชนะเลิศ (Honorary Award) โดยจะได้รับเงินรางวัล 3,000 เหรียญสหรัฐฯ และ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ส่วนรางวัลประเภทนิสิต นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ (Excellence Award) จะได้รับเงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับนักศึกษาด้านสถาปัตยกรรม และรางวัลสำหรับนักศึกษาด้านวิศวกรรม โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้แนวคิด “การออกแบบโรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน” (Green and Sustainable School)

ดิ อิเมอร์สัน คัพ 2012 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วเอเชียเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในสาขาการออกแบบอาคารสีเขียว การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น หรือ HVACR (Heating-Ventilation- Air Conditioning-Refrigeration)

“สำหรับเกณฑ์ในการตัดสินโครงการ ดิ อิเมอร์สัน คัพ 2012 เราพยายามทำให้เข้าถึงหลายๆ มุมมองโดยให้ความสำคัญการออกแบบอาคารและโครงสร้างของอาคาร ซึ่งเน้นหนักในทางสถาปัตยกรรม รวมถึงมุมมองในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลงทุน Life Cycle Cost ในด้านเศรษฐกิจ และการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม” ซิงห์ กล่าว

ชัชวาลย์ คุณค้ำชู กรรมการบริหารสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ยินดีที่จะสนับสนุนโครงการประกวดครั้งนี้ของบริษัท อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี จำกัด ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดของโครงการฯ ไปยังสมาชิกและเครือข่ายของสมาคม เพื่อช่วยกันค้นหาผู้ที่เป็นสุดยอดนักออกแบบในประเทศไทย เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการนี้สอดคล้องกับภารกิจของสมาคมที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบปรับอากาศภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจในประเทศอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.EmersonClimate.com/TheEmersonCup และ www.facebook.com/TheEmersonCup หรือติดต่อ วยุษฎิ์ สุวรรณลักษณ์ บริษัท อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี โทร. 02-716-4731 หรือ 02-716-4737 อีเมล์: TheEmersoncup@Emerson.com

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved