» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ปตท. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ แก้ไขปัญหามลพิษก๊าซโอโซนในประเทศไทย
TNN : Technologymedia News 7/23/2012


รัตนาวลี อินโอชานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. เปิดเผยว่าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมมือกันดำเนิน “โครงการศึกษาแนวทางการจัดการก๊าซโอโซนระดับผิว” ขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือกันในการศึกษาแนวทางการจัดการก๊าซโอโซนระดับผิวพื้นในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการก๊าซโอโซนมากยิ่งขึ้น และจะเป็นแนวทางและมาตรการสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก๊าซโอโซนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังจะทำให้การบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่ม ปตท. ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะเริ่มทำการศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 รวมระยะเวลา 2 ปี

วิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการติดตามตรวจสอบก๊าซโอโซนในบรรยากาศทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษ ในช่วงปี 2544– 2554 พบว่าระดับก๊าซโอโซนเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก๊าซโอโซนที่ระดับความเข้มข้นดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและระบบนิเวศของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษได้กำหนดมาตรการในการควบคุมแหล่งกำเนิดของก๊าซโอโซนอย่างเคร่งครัดแล้ว แต่มีข้อสันนิษฐานว่าการเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิงไปสู่แก๊สโซฮอลที่มากขึ้นในภาคการขนส่งของประเทศได้เพิ่มสารประกอบอินทรีย์ในบรรยากาศ จึงทำให้ปริมาณโอโซนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมือง อาทิ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้การศึกษาวิจัยในต่างประเทศยังชี้ให้เห็นว่าการเผาในที่โล่งจะทำให้เกิดการปลดปล่อยสารตั้งต้นได้ และส่วนหนึ่งยังมาจากการส่งผ่านทางอากาศข้ามแดนหรือข้ามทวีปดังนั้นความร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ และ ปตท. ในครั้งนี้ นอกจากจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ที่สำคัญยังจะช่วยบรรเทาปัญหามลภาวะของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved