» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าวการจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 2012)
TNN : Technologymedia News 8/8/2012


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการแถลงข่าวการจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 2012) ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโลตัส ๑-๔ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานการแถลงข่าวฯ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Mascot งาน“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” เวลา ๑๓.๐๐ น. ในการนี้ วช. ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมทำข่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๗๗๕, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๐๑
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๗๗

กำหนดการแถลงข่าว
การจัดงาน“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 2012)
วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องโลตัส ๑-๔ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ ฯ
โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๑๔.๐๐ น. - ชมวีดิทัศน์ การจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 2012)
๑๔.๑๐ น. - แถลงข่าวโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Mascot งาน“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” จำนวน ๓ รางวัล
(ชนะเลิศ ๑ รางวัล และชมเชย ๒ รางวัล)
๑๔.๒๐ -
๑๕.๐๐ น. - การเสวนาเพื่อแนะนำกิจกรรมและตัวอย่างผลงานวิจัย
โดย ๑ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒ หน่วยงานที่ได้รับรางวัล Platinum Award จากงาน“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔” (Thailand Research Expo 2011) จำนวน ๒ หน่วยงาน

๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล เลี้ยววาริณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือผู้แทนหน่วยงาน
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ เรื่อง “ออกแบบเพื่อกายภาพบำบัด และสร้างดัชนีระบบนิเวศ”
ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์”

๑๕.๐๐ น.
- แถลงข่าว งาน “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๑ (The First Thai - Chinese Strategic Research Seminar) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑๕.๑๕ น.
- เปิดเวทีให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์
- สื่อมวลชนเก็บภาพข่าวจากผลงานตัวอย่างที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
- ร่วมรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมตัวอย่างนิทรรศการงานวิจัยที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน อาทิ
๑. การอนุบาลกุ้งตัวตลก
๒. การใช้ประโยชน์จากแป้งถั่วเขียวเพาะงอกแทนที่แป้งสาลีในการผลิตทาร์ต
๓. การพัฒนาตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติระเบียงคอนโดมิเนียม
๔. เครื่องสูบน้ำแบบกระทุ้ง
๕. ความสำเร็จในการตรวจพิสูจน์คดีศพนิรนามหมายเลขศพ A1677/46
๖. ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยบรรเทาภัยน้ำท่วม
๗. รถ Student formula 2012
๘. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในอนุภูมิภาค
๙. ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ SAU-LPR (License Plate Recognition)
๑๐. ระบบเฝ้าติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบอัจฉริยะ สำหรับสถานบริบาลด้วย RFID
๑๑. นิทรรศการภาพวาดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภาพวาดตัวละคร ในมหากาพย์รามเกียรติ์ด้วยทองคำนาโนคริสตัลแบบแผ่น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๒. การพัฒนาแบบจำลอง Couple model เพื่อทำนายการเกิดปรากฎการณ์เอ็นโซ่เพื่อการคาดคะเนปริมาณฝน
๑๓. งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มที่ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved