» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สรรพากรปลุกพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจภาษี RD Society Club 2012
TNN : Technologymedia News 8/27/2012


จิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี ในฐานะประธานเปิดงานโครงการ RD Society Club 2012 กล่าวว่า “กรมสรรพากรมีความเชื่อมั่นและเล็งเห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจเรื่องภาษี โดยหวังให้คนรุ่นใหม่มีความคิดที่ดี มีจิตสานึกที่ดีและถูกต้องต่อการทาหน้าที่เสียภาษีถูกต้องควบคู่ไปกับการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมเป็นเครือข่าย เป็นแนวร่วมในการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต จึงได้โครงการ RD Society Club “ชมรมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจภาษี” โดยนาน้องๆ นิสิต นักศึกษา และประชาชนคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 20 -30 ปี มาร่วมพบปะ แลกปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ระหว่างวันที่ 26 -29 กรกฎาคม 2555 ซึ่งการจัดทาโครงการครั้งนี้มีน้อง ๆ สนใจส่งบทความสมัครเข้ามาเกือบ 400 รายและผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจานวน 80 คน จากทั่วประเทศกิจกรรมภายในโครงการได้จัดให้มีการเพิ่มทักษะชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต โดยวิทยากรคุณภาพร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด อาทิ คนรุ่นใหม่ที่ประสบความสาเร็จ การวางแผนการเงิน การออม การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเครือข่ายและกิจกรรมที่น่าสนใจ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา และประชาชน ทุกคนที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ”

การจัดโครงการ RD Society Club นอกจากจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในมิติใหม่ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แล้ว กรมสรรพากรหวังที่จะให้น้อง ๆ ทุกคนได้เป็นตัวแทน ( Tax Ambassador ) ของกรมสรรพากรที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาษี เพื่อสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน และกรมสรรพากรมุ่งมั่นที่จะสานต่อการเสริมสร้างพลังความคิด ความรัก ความผูกพันในครั้งนี้ เพื่อแบ่งปันความรัก ความสุขให้แก่สังคมต่อไป ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและกิจกรรมของโครงการได้จาก www.facebook.com/rdsocietyclub2012

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved