» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

เทิดพระเกียรติ! นิทรรศการในหลวงเพื่อคนไทยทั่วประเทศ
TNN : Technologymedia News 8/27/2012


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เชิญชวนน้องๆ และคนไทยร่วมเทิดพระเกียรติพระอัจริยะภาพ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงนำวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาและสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ประเทศและประโยชน์สุขแก่ราษฎร ที่บูธนิทรรศการ เทิดพระเกียรติฯ “Royal Pavilion” ภายใน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555” สุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา

เริ่มจากทางเข้างาน พบกับ Kinetic ชิ้นงานขนาดใหญ่สะท้อนภาพพระราชกรณียกิจและผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เพื่อนำพสกนิกรไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อนเข้าสู่ ประตูทางเข้าที่ทำเป็นโมเดลหนังสือขนาดใหญ่ที่ถูกเปิดอ่าน เสมือนหนึ่งประตูที่เปิดสู่นิทรรศการ เทิดพระเกียรติฯ “คลังแห่งแสงปัญญา” โดยภายในได้จำลองเสมือนห้องสมุดส่วนพระองค์ขนาดใหญ่ นำเสนอด้วยระบบ Media Projection ที่แสดงสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชกรณียกิจสำคัญ และนวัตกรรมที่ทรงพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจำลองมุมทรงงานต่างๆ มีมุมภาพถ่ายขนาดใหญ่แสดงถึงการรับทราบถึงปัญหาของราษฎรของพระองค์ จนเกิดเป็นการพัฒนาต่างๆ มุมภาพร่างฝีพระหัตถ์ นำเสนอแนวความคิดสู่การตั้งสมมติฐานในการแก้ปัญหาให้กับราษฎรในท้องถิ่นนั้นๆ

มุมแผนที่ Interactive เล่าเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินฯ และการใช้แผนที่เป็นจุดเริ่มต้นโครงการต่างๆ รวมถึง การจัดแสดงนิทรรศการโมเดล และการใช้เทคโนโลยีล่าสุด Augmented Reality เพื่อถ่ายทอดโครงการต่างๆ ที่ทรงตลอดช่วงเวลากว่า 65 ปี และกว่า 4,000 โครงการ บน Graphic Wall ขนาดใหญ่ พร้อมแผนที่ในแต่ละภูมิภาคที่ซ่อนรหัสไว้ เมื่อผู้ชมนิทรรศการนำแทบเล็ตมาส่องก็จะปรากฎภาพโมเดล 3 มิติ และคลิปวีดีโอ ของโครงการนั้นปรากฎขั้นมา เพื่อแสดงถึงพระปรีชาในการประยุกต์การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ ภูมิสังคม และเน้นการนำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องน้ำ และ ดิน เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนคนไทย

พร้อมผลสัมฤทธิ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต่างๆ ที่ทำเป็นโมเดลจำลองให้เห็นภาพแต่ละโครงการ อาทิ ฝนหลวง, เกษตรทฤษฎีใหม่, กังหันน้ำชัยพัฒนา,โครงการแก้มลิง, โครงการแกล้งดิน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ที่ช่วยแก้ปัญหา และก่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกับพสกนิกรชาวไทย ดังจะเห็นได้จากภาพที่นำเสนอความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และรอยยิ้มของพสกนิกรในหลากหลายอาชีพที่ได้รับพระบารมีจากโครงการต่างๆ เช่นเดียวกับผู้ที่เข้าชมงานและเที่ยวชมภายในนิทรรศการ เทิดพระเกียรติฯ “คลังแห่งแสงปัญญา” ครั้งนี้ ที่จะได้รับทราบถึงพระวิริยะอุตสาหะ สายพระเนตร และทุกย่างพระบาทที่เสด็จพระราชดำเนินไปรับรู้ถึง ทุกข์ ของประชาชนทั่วทุกพื้นที่ และรับทราบถึงทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหา และเพื่อประโยชน์สุข ของมหาชนชาวสยามทั้งสิ้น

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved