» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

เอสซีจี ร่วมลงทุน โกลบอลเฮ้าส์ ผนึกศักยภาพและความเชี่ยวชาญ มุ่งสู่ผู้นำตลาดธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรูปแบบร้านค้าคลังสินค้าในอาเซียน
TNN : Technologymedia News 8/28/2012


เอสซีจี รุกธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างในรูปแบบร้านค้าคลังสินค้า (Warehouse Store) เตรียมร่วมทุนบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 มูลค่า 10,000 ล้านบาท พร้อมผนึกศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ตอบสนองความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านที่เพิ่มขึ้น มุ่งสู่ผู้นำตลาดธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในไทยและภูมิภาคอาเซียน

กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ได้บรรลุข้อตกลงการร่วมลงทุนในสยามโกลบอลเฮ้าส์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30.01 ถึงร้อยละ 33.40 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ด้วยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งสยามโกลบอลเฮ้าส์ จะออกและเสนอขายให้กับเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 224 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วน (Partial Tender Offer) ทั้งหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหลักทรัพย์ของสยามโกลบอลเฮ้าส์ โดยทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 457,420,683 หุ้น และไม่ต่ำกว่า 391,094,684 หุ้น ที่ราคา 14 บาทต่อหุ้น และคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจำนวนไม่เกิน 55,616,085 หน่วย และไม่ต่ำกว่า 47,551,750 หน่วย ที่ราคา 9.30 บาทต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หลังจากธุรกรรมข้างต้นเสร็จสิ้น เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30.01 และไม่เกินร้อยละ 33.40 ของจำนวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนและหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยได้มีการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับสยามโกลบอลเฮ้าส์แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ด้วยมูลค่าการลงทุน รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิประมาณ 10,000 ล้านบาท

ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น กล่าวว่า การตัดสินใจลงทุนครั้งนี้ เพื่อเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างในรูปแบบของร้านค้าคลังสินค้า (Warehouse Store) ซึ่งมีอัตราการเติบโตในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสยามโกลบอลเฮ้าส์ เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง อุปกรณ์งานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งบ้าน อาคาร และสวน ในรูปแบบของร้านค้าคลังสินค้า ที่รวมสินค้าหลากหลายแบบและครบวงจร เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น มุ่งหวังที่จะเป็น Strategic Partner ของสยามโกลบอลเฮ้าส์อย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพการขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ทั้งนี้ การเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของสยามโกลบอลเฮ้าส์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved