» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ด่วน! เปิดรับสมัคร นศ.-ครูสอนฟิสิกส์เป็นตัวแทนประเทศไทยไป“เซิร์น”ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย.นี้
TNN : Technologymedia News 8/29/2012


นครราชสีมา- ศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า คณะกรรมการโครงการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของเซิร์น ประกาศเปิดรับสมัคร นักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์จากทั่วประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภาคฤดูร้อนร่วมกับตัวแทนจากทั่วโลกที่ เซิร์น (The European Organization for Nuclear Research (CERN) ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ สมาพันธรัฐสวิส โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกนักศึกษาและครูที่มีศักยภาพ คุณสมบัติและจำนวนที่เหมาะสมก่อน จากนั้นจึงนำความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมโปรแกรมของเซิร์นต่อไป

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครแบ่งเป็น “โครงการสำหรับนักศึกษา” (CERN Programme of Summer Student)รับจำนวน 2 คน ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย เป็นนิสิต/ นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 หรือบัณฑิตศึกษาปีที่1-2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย มีอายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่เปิดรับสมัคร ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้ง 8 สัปดาห์

ส่วนโครงการสำหรับครูสอนฟิสิกส์ (CERN Programme for Physics High School Teachers)รับจำนวน 2 คน ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี เป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอนอยู่ในประเทศไทย ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (สามารถใช้อินเทอร์เน็ต รับ-ส่ง อีเมล์ และค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ ได้ 3 สัปดาห์ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะรับผล TOEFL, IELTS และ CU-TEP

ศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สราวุฒิ กล่าวว่า สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก จะได้เข้าศึกษาดูงาน และสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติการวิจัยกับเซิร์น ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม จากหน่วยงานผู้ร่วมโครงการทั้ง 8 องค์กร ประกอบด้วย องค์กรเซิร์น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4421 7040 ต่อ 1444 หรือ 1252 http://thaicern.slri.or.th Facebook:โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2555

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved