» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

บีโอไอนำทีมภาครัฐ เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน หารือนักธุรกิจญี่ปุ่น และชี้แจงแผนบริหารจัดการน้ำ
TNN : Technologymedia News 9/4/2012


บีโอไอ นำทีมหน่วยงานภาครัฐ หารือผู้แทนญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี พร้อมร่วมหาแนวทางในการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และลดอุปสรรคตามกรอบข้อตกลงเจเทปป้า และใช้เวทีนี้ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล

อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาและแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาประเด็นที่เกี่ยวข้องและเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจของสองประเทศภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Agreement between the Kingdom of Thailand and Japan for an Economic Partnership: JTEPA) หรือเจเทปป้า โดยมีผู้แทนภาครัฐและเอกชนของไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง ว่า การหารือในครั้งนี้ บีโอไอได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมชี้แจงถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน รวมทั้งความคืบหน้าในการแก้ปัญหา และลดอุปสรรคการดำเนินการตามข้อตกลงของ 2 ประเทศในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บีโอไอและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้ชี้แจงถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา และความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัย ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่น ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นได้แสดงความพอใจต่อแผนงานต่างๆ และต้องการความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติการด้วย

“ไทยและญี่ปุ่น ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยได้ดำเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้ง 2 ฝ่าย แม้ยามประสบปัญหาอุทกภัยร้ายแรงในช่วงปลายปี 2554 ประเทศไทยยังได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนญี่ปุ่นแสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างดี” อรรชกา กล่าว

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยังได้แจ้งความคืบหน้า การแก้ปัญหา และลดอุปสรรคการดำเนินการตามข้อตกลงของ 2 ประเทศในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณาข้อเสนอประเด็นใหม่ ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นเสนอเป็นครั้งแรก ได้แก่ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกองทุนประกันภัยพิบัติ และประเด็นเก่า ได้แก่ การปรับปรุงระเบียบพิธีการด้านศุลกากร การขอผ่อนปรนอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์กับสินค้าบางประเภท และการเพิ่มโควตาปลอดภาษีประจำปีสำหรับเหล็กรีดร้อนกันกรดเคลือบน้ำมัน เหล็กรีดร้อนหน้ากว้างสำหรับนำไปรีดเย็นต่อ และเหล็กรีดร้อนหน้ากว้างที่นำไปรีดเย็นต่อเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์

รวมถึงปัญหาความหนาแน่นของการขนถ่ายตู้สินค้าที่ลาดกระบัง และความหนาแน่ของท่าเรือกรุงเทพฯ และแหลมฉบัง ซึ่งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานแผนงานที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาและความคืบหน้าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

นอกจากนั้น ฝ่ายไทยมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน 7 สาขาซึ่งบีโอไอ ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงานหลัก ได้แก่ โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อ “ ครัวไทยสู่โลก” โครงการความร่วมมืออุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุ่น โครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ โครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการเศรษฐกิจสร้างมูลค่า โครงการหุ้นส่วนภาครัฐและภาคเอกชน และโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่ฝ่ายญี่ปุ่นให้กับประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ช่องทางการตลาด หรือบางโครงการด้านงบประมาณ และฝ่ายไทยยังต้องการให้ญี่ปุ่นสนับสนุนอย่างจริงจังต่อไป เช่นโครงการความร่วมมือสถาบันพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

ในขณะที่การดำเนินงานของสำนักงานประสาน (Liaison Office) ของฝ่ายไทยได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก โดยตั้งแต่ปี 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 มีนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาใช้บริการติดต่อสอบถามและขอรับคำปรึกษาการลงทุนในประเทศไทย แล้วรวม 296 บริษัท กลุ่มกิจการที่ได้รับความสนใจสูงสุด อาทิ กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ ตามด้วยกลุ่มกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน กิจการผลิตชิ้นส่วนและ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เป็นต้น

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved