» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

4 จังหวัดภาคตะวันออกประกาศความพร้อมรับ “AEC” จัด EASTERN Expo 2012 โชว์ศักยภาพครั้งแรก
TNN : Technologymedia News 9/7/2012


4 จังหวัดภาคตะวันออก ระยองชลบุรี จันทบุรี และตราด เปิดเวทีโชว์ศักยภาพรับ AEC ภูมิภาคแรกของไทย จัดใหญ่ “Eastern Expo 2012” ภายใต้คอนเซ็ป อุตสาหกรรมไทยรักษ์โลก โชว์ของดี 4 จังหวัด แชร์ความพร้อมด้านอุตสาหกรรรม ชูศักยภาพการท่องเที่ยว และช้อปของดัง พร้อมรับฟังทิศทางอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จากกูรูแถวหน้าอุตสาหกรรมไทย 12-14 กันยายนนี้ มั่นใจหลังเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ภาคตะวันออกขึ้นแท่นภูมิภาคไฮไลท์เป้าหมายการลงทุน

วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า ในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ต้องเปิดเสรีทางด้านการค้านั้น ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ในภาคอุตสากรรม และทุกภาคส่วนของไทยให้มีความพร้อมในการรับมือกับการเคลื่อนย้ายทุนที่จะเกิดขึ้น โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการต่อยอดธุรกิจเมื่อโอกาสมาถึง

ภาคตะวันออกของไทย อันประกอบด้วย จังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ถือเป็นภูมิภาคที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม พบว่าภูมิภาคแห่งนี้มีเม็ดเงินลงทุนในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้ง 4 จังหวัดคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,660,437ล้านบาท จึงถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนที่น่าสนใจอันดับต้นๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ล่าสุดไทยได้รับการจัดให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนในอันดับที่ 11 จากรายงาน World Investment Prospects Survey 2010-2012 ของอังค์ถัด (การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา) และอันดับที่ 17 ในด้านความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่จัดทำโดยธนาคารโลก อีกด้วย

“ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบอีกหลายด้าน เช่นมีการสร้างกลุ่มความร่วมมือทางธุรกิจที่เข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายหรือคลัสเตอร์แรงงานมีทักษะสูง นโยบายของรัฐเอื้อต่อการลงทุนและมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม อีกทั้งความได้เปรียบของประเทศไทยในฐานะ "ฮับ" ทางภูมิศาสตร์ของอาเซียน ประเทศไทยจึงยังมีโอกาสในการเติบโตในระดับสูง” วิฑูรย์ กล่าว

เสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการรวมตัวของผู้ประกอบการใน 4 จังหวัดภาคตะวันออก และถือเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยภาคตะวันออก ถือเป็นภูมิภาคแรกของประเทศที่ประกาศศักยภาพความพร้อมทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม และภาคการขนส่งโลจิสติกส์ สำนักงานจังหวัดระยอง จึงร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ทุ่มงบกว่า 20 ล้านบาท จัดงาน “4 จังหวัดจัดใหญ่ อุตสาหกรรมไทยรักษ์โลก Eastern Expo 2012” ภายใต้แผนงานโครงการ มหกรรมส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออก (Investment Fair)ให้กับภาคธุรกิจด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

โดยงาน “4จังหวัดจัดใหญ่ อุตสาหกรรมไทยรักษ์โลกEastern Expo 2012” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“อุตสาหกรรมไทยรักษ์โลก”เป็นนิทรรศการการเรียนรู้อุตสาหกรรมภาคตะวันออก แบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1.ส่วนนิทรรศการ ได้แก่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ , อุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยว) , อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมภาคขนส่ง ทุกภาคอุตสาหกรรมมีการสร้างกิมมิคของนิทรรศการอย่างน่าสนใจ เช่น การปั่นจักรยานท่องเที่ยวรูปแบบใหม่2. กิจกรรมการแสดงไฮไลท์ด้านวัฒนธรรมจาก4จังหวัดและการแสดงรักษ์โลกตลอดทั้งวัน 3.กิจกรรมเสวนาด้านการรลงทุน จากบุคคลแถวหน้าอุตสาหกรรมไทย ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและทิศทาง AEC และ 4.ของดี 4 จังหวัด รวมอาหารและของช็อปของเด่น จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค มากกว่า 100 บูธ เต็มพื้นที่การจัดงานกว่า 7 พันตารางเมตร

“งาน Eastern Expo 2012 นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ กำหนดทิศทาง และประชาสัมพันธ์กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกผ่านการ โชว์ของดี 4 จังหวัด แชร์ความพร้อมด้านอุตสาหกรรรม ชูศักยภาพการท่องเที่ยวและช้อปของดังแล้วถือเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจลารลงทุนโดยรวมของประเทศ ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้การนำเข้าเงินตราต่างประเทศ อีกด้วย คาดว่าในงาน ก่อให้เกิดเงินสะพัดในงานไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท” เสนีย์ กล่าว

สำหรับภาพรวมการขยายตัวด้านการลงทุนในภาคตะวันออกขณะนี้ มีการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมามีบริษัทต่างชาติเริ่มเข้ามากว้านซื้อที่ดิน เพื่อเตรียมลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ สูงสุดในรอบหลายปี จนทำให้ราคาที่ดินปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีการเคลื่อนย้ายทุน ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมจากพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มายังภาคตะวันออกจำนวนไม่น้อย ส่งผลให้ทิศทางการลงทุนในภาคตะวันออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ เพราะมีความพร้อมในการเป็นฐานการผลิต การส่งออก และการยกเว้นภาษี

อย่างไรก็ตาม 4 จังหวัดภาคตะวันออก มีวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดที่ว่า “แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก” และคาดว่าหลังจากการประกาศความพร้อมของภูมิภาคและการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง ภาคตะวันออกจะเป็นภูมิภาคเป้าหมายที่น่าสนใจด้านการลงทุนที่สำคัญของประเทศไทย และอันดับต้นๆของอาเซียนอีกด้วย

งาน Eastern Expo 2012กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 – 14 กันยายน 2555 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved