» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ปภ. จัดเวิร์คช็อปตอบโต้วิกฤตอุทกภัยพื้นที่ปลายน้ำ 13-14 ก.ย. 55สร้างมิติใหม่บริหารจัดการภัยเชิงบูรณาการ
TNN : Technologymedia News 9/12/2012


ปภ. ร่วมกับ ก.พ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการสาธารณภัยเชิงบูรณาการ กลุ่มพื้นที่ปลายน้ำ ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2555 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะอุทกภัย พร้อมฝึกโต้ตอบวิกฤตอุทกภัยเชื่อมโยงหน่วยงานส่วนกลาง ก่อให้เกิดมิติใหม่บริหารจัดการภัยเชิงบูรณาการ

วิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยเชิงบูรณาการแก่กลุ่มพื้นที่ปลายน้ำ ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2555 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปลายน้ำ ได้แก่ นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครปฐม ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบเสริมสร้างการเรียนรู้การบริหารจัดการ ในภาวะอุทกภัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยนำสถานการณ์น้ำท่วมปี 2554 มาเป็นกรณีศึกษาและต้นแบบการพัฒนา เพื่อกำหนดกลไกการบริหารจัดการอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการทบทวนแผน และวางแนวทางการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุด้านการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กำหนดฝึกซ้อมแผนแบบจำลองสถานการณ์จริง (Simulation) รูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ร่วมกับกลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเชื่อมโยงการประสานสั่งการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารได้ฝึกปฏิบัติการสั่งการ การบัญชาการณ์ การโต้ตอบวิกฤตการณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการในภาวะฉุกเฉินจาก อุทกภัย ก่อให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการภัยที่เป็นระบบ และสามารถนำไปปรับใช้ในการควบคุมและจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved