» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

การจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย “Clean Energy Expo Asia“
TNN : Technologymedia News 9/13/2012


จากการเปิดเผยของกองทุนเพื่อการกุศลพิวในช่วงต้นปีที่ผ่าน พบว่ามีการลงทุนกว่า 75 พันล้านเหรียญสหรัฐในด้านตลาดพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชีย/หมู่เกาะโอเชียเนีย[1] ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความต้องการด้านพลังงานและการบริหารทั่วภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มความพยายามเพื่อการเติบโตของแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิง

เพื่อการขับเคลื่อนการนำพลังงานสะอาดและนโยบายมาปฏิบัติใช้ งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 จึงกลับมาอีกครั้งในปีนี้ โดยมีความมุ่งมั่นอย่างแข่งแกร่งในด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทนและการพัฒนาโครงการ

โดยงานจะจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย มีบริษัทผู้นำอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานจากนานาประเทศจะมาแนะนำประสบการณ์และสร้างความกระจ่างในการพัฒนาล่าสุดในตลาดพลังงานสะอาดในทั่วภูมิภาค ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดย นายนที ทับมณี รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศไทย

โครงสร้างของพลังงานสะอาดในอนาคต

ประเด็นสำคัญของหัวข้อการเปิดงานเรื่อง การสร้างเส้นทางสู่อนาคตลดคาร์บอนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค “Paving the Road to a Low Carbon Future in Asia and the Pacific“ มิสเตอร์ เอส แชนเดอร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำภูมิภาค ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) จะเน้นย้ำสองประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค – ความมั่นคงด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะบรรยายวิธีการสร้างอนาคตลดคาร์บอนโดยการปิดช่องว่างทางการเงิน การควบคุมพลังงาน การจัดเก็บภาษี และการบูรณาการพลังงานทดแทน

ADB เชื่อมั่นในอนาคตของพลังงานสะอาดในแถบเอเชียและแปซิฟิก เทคโนโลยีของพลังงานสะอาดสามารถช่วยปูทางไปสู่การพัฒนาการลดคาร์บอน ซึ่งยังจะช่วยให้ประเทศในเอเชียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ไม่เพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำภูมิภาค ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB)

มิสเตอร์แขนเดอร์ จะอธิบายความคิดอย่างละเอียดในหัวข้อเปิดงานเรื่อง “การสร้างธุรกิจเปลี่ยนโลก: อนาคตของพลังงานสะอาดในเอเชีย" โดยในหัวข้อนี้ มิสเตอร์ เกวน แอนดรูส์ รองประธานด้าน Environmental Policies & Global Advocacy, อัลสตอม, มิสเตอร์ แดเนียล แกฟคี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอนเน็กซ์ พาวเวอร์ จำกัด และผู้มีชื่อเสียงในอุตสากรรมท่านอื่นๆ; จะบรรยายบทบาทหน้าที่ในการพัฒนพลังงานสะอาด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานในเอเชียที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น ดำเนินรายการโดย ดร. คริส ฮาร์ตชอร์น รองประธานกรรมการ ฝ่ายวิจัย บริษัท ลุกซ์ รีเสิร์ช จำกัด หัวข้อนี้จะกล่างถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของพลังงานสะอาดและนวัตกรรม รวมถึงความท้าทายของภูมิภาคเอเชียในการเผชิญกับการพัฒนากลยุทธิ์ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้เพื่อวิสัยทัศน์พลังงานยั่งยืน

ในอีกสามวันข้างหน้า จะมีผู้นำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านพลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน กว่า 100 ท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ผู้ประกอบการ และผู้ลงทุนจะให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาล่าสุดและประเด็นอื่นๆ ในส่วนนี้ โดยแบ่งเป็น 25 หัวข้อ ผู้เข้าฟังจะได้รับประโยชน์จากการรับฟังเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงาน ชีวมวล การขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งเงินทุนโครงการ และการพัฒนานโยบาย

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการบูรณาการพลังงานทดแทนยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชียจะได้กำหนดกลยุทธิ์สำหรับการจัดส่งพลังงานอย่างยั่งยืน ดร. บาร์ทอสซ์ วอสซิค กรรมการผู้จัดการ การเติบโตของธุรกิจระดับโลกและกลยุทธ์ บริษัท จีอี เอเนอร์จี จะให้คำแนะนำด้านวิวัฒนาการของภูมิทัศน์ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ อนาคตและความท้าท้ายของอุตสหกรรม นอกจากนี้ ในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย มิสเตอร์ Sridhar B. Samudrala ผู้อำนวยการแห่ง WADE เอเชีย จะให้คำแนะนำประสบการณ์ในด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและความเป็นไปได้ของพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชีย

หัวข้ออื่นที่น่าสนใจในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย 2012 ก็คือการให้เงินสนับสนุนโครงการ มิสเตอร์ เอ็ดเวิร์ด แม็คคาร์ทีน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนา อัลเทอร่าคอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวถึงมุมมองต่อหัวข้อ โครงการการเติบโตอย่างยั่งยืนของพลังงานทดแทน “Solid, Sustainable Growth of Renewable Energy”: โครงการ Leveraging Strength through Expansion and Greenfield โดยจะเน้นย้ำเหตุผลที่ว่าการจำแนกโครงการและทักษะการประเมินโครงการจะต้องถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อจะมั่นใจได้ว่าโครงการพลังงานทดแทนจะยั่งยืนในระยะยาว และในหัวข้อ Scaling Up of Financing Energy Efficiency Projects in Asian Industrial Facilities มิสเตอร์ โทมัส เค ดริสเซ่น ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Energy Efficiency Project Investment จำกัด (EEPIC) จะช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องโครงการระดมทุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและต้นทุน รวมทั้งการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการด้วย

ด้วยความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของรถยนต์ในเอเชียและผลกระทบต่อการปล่อยแก๊สเรือนกระจก หัวข้อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนจะถูกนำไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมในเมืองต่างๆ เพื่อการพัฒนา และการบูรณาการการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนเข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน มีความคิดเห็นของผู้นำหลายๆ ท่านที่นำเสนอในหัวข้อนี้ นอกจากนี้ มิสเตอร์ Chuang Chih-Chao ผู้ชำนาญการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ จะแนะนำการพัฒนาล่าสุดของรถยนต์ไฟฟ้าสองที่นั่ง ซึ่งสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลงได้กว่าร้อยละ 40

การแลกเปลี่ยนการขยายธุรกิจและการปรึกษาหารือด้านพลังงานสะอาด

ในปีนี้ การจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งเอเชียก็ยังคงดำเนินต่อไปด้วยความสำเร็จของโครงการการจับคู่ธุรกิจ ผู้ซื้อระดับภูมิภาค เช่น บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด (ประเทศไทย), บริษัท ดูปองท์ อพอลโลจำกัด (ฮ่องกง), บริษัท Kyi Thant Trading & Mining จำกัด (สหภาพพม่า), Moser Baer Project (อินเดีย) เข้าร่วมงานเพื่อจะได้พบกับคู่ค้าทางธุรกิจ นอกจากนี้ ตัวแทนอุตสาหกรรมจากประเทศต่างๆ อาทิเช่น ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหภาพพม่า และสิงคโปร์ จะเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงความก้าวหน้าของพลังงานสะอาดในภูมิภาค

ผู้เข้าชมงาน และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ที่กำลังมองหาการเริ่มธุรกิจในด้านพลังงานสะอาด และโครงการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย สามารถนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนที่คลินิกในคำปรึกษาด้านพลังงานทดแทนภายในงาน

การแสดงสินค้าของบริษัทชั้นนำด้านพลังงานสะอาด

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย 2012 จะได้แสดงสินค้าด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดอันทันสมัย การจัดงานในปีนี้ จะมีบริษัทกว่า 100 แห่ง จาก 17 ประเทศเข้าร่วมแสดงสินค้า ผู้จัดนิทรรศการ รวมทั้ง พาวิลเลี่ยนของแต่ละประเทศ และบริษัทต่างๆ จากหลายๆ ประเทศ อาทิเช่น จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

ผู้จัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า:

· แอนเน็กซ์ พาวเวอร์: กลุ่มผู้นำด้านพลังงานทดแทนครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยประสบการณ์ของแอนเน็กซ์ พาวเวอร์เพื่อช่วยชุมชน ธุรกิจ และผลิตพลังงานสะอาดเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แอนเน็กซ์ พาวเวอร์ ยังเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพสูง รวมทั้ง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เครื่องควบคุมประจุกระแสไฟฟ้า และกังหันลม

· บริษัท เอเชีย ไบโอมาส จำกัด: ตั้งอยู่ในประเทศไทย เป็นบริษัทพลังงานชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยจะแสดงกลไกพลังงานทดแทนที่สำคัญ และวิธีการผลิตพลังงานทางเลือกจากวัสดุต่างๆ อาทิเช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย แกลบ กะลาปาล์ม ยาง ข้าว และอื่นๆ

· BMH Technology Oy: บริษัทสัญชาติฟินแลนด์จะแนะนำ Tyrannosaurus®SRF (การผลิตเชื้อเพลิงที่ได้จากของเสียที่อยู่ในรูปของแข็ง - SRF) โรงงานผลิตและระบบเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และเตาเผาในการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นเทคโนโลยีในการเปลี่ยนของเสียเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูงเพื่อผลิตพลังงานสะอาดและยั่งยืน

· Green Mobility Innovations Ltd (GMI): บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติฮ่องกง ที่เน้นด้านการออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการค้ารถยนต์ไฟฟ้า และรถไฮบริด จะแสดงเทคโนโลยีสำหรับรถบัสไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ และรถบรรทุก บริษัทกำลังมองหาโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปทั่วภูมิภาค

· เอ็สเอ็มเอ (โซลาร์) ประเทศไทย: เป็นผู้นำของโลกด้านการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เอ็สเอ็มเอ (โซลาร์) ประเทศไทยจะแนะนำอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ล่าสุด Sunny Boy 5000 และ Sunny Central 900CP XT มีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งในระดับครัวเรือน สถานประกอบการ และโรงไฟฟ้า

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย 2012 ยังได้รวมการเข้าเยี่ยมชมเชิงเทคนิคโรงไฟฟ้าของประเทศไทยสองแห่ง ในวันที่ 15 กันยายน จะเข้าเยี่ยมชมโครงการพลังงานสะอาดที่จังหวัดลพบุรี: โรงไฟฟ้าบางกอกโซลาร์และโรงไฟฟ้าชีวมวลด่านช้าง

"ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การลงทุนในพลังงานสะอาดได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาค เนื่องจากยังคงมีความต้องการพลังงานในเอเชียอยู่ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อเร่งผลักดันความก้าวหน้าของนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อมั่นใจว่าจะเป็นแหล่งพลังงานทดแทน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็จำเป็นจะต้องพิจารณานโยบายที่ยั่งยืนเพื่อการบูรณาการพลังงานทดแทนเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน” มิสเตอร์ ไมเคิล เดรเยอร์ รองประธานกรรมการ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เคอเลนแมสเซ่ จำกัด กล่าว

“งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย เป็นการรวมตัวกันของผู้นำด้านธุรกิจ นักการเงิน และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อจัดหาพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอุตสาหกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปพลังงานยั่งยืนไปปรับปรุงใช้ในภูมิภาค พวกเรามั่นใจว่าผู้เข้าร่วมงานในปีนี้จะกลับไปพร้อมความเข้าใจอย่างกระจ่างและมีความมั่นใจในวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืนในอนาคต” มิสเตอร์ เดรเยอร์ กล่าวสรุป

หากต้องการทราบข้อมูลงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งเอเชียเพิ่มเติม สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cleanenergyexpoasia.com

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved