» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

โตโยต้า รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน”
TNN : Technologymedia News 9/19/2012


วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย สุรศักดิ์ ศิริบุญ ประธานสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย รับมอบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน “แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2546 – พ.ศ.2555) จาก ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน ศกนี้ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณามอบรางวัลเกียรติยศให้กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะ “บริษัทเอกชนที่มีการบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานดีเด่น” เป็นปีที่ 10 ปีติดต่อกัน จากความพยายามในการสร้างเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์หรือระบบความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีสวัสดิการที่เหมาะสม จะทำให้พนักงานได้รับความสะดวกสบาย มีความมั่นคง มีสวัสดิภาพในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้พนักงานมีความรักและผูกพันต่อองค์กร นำไปสู่ความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างแรงจูงใจต่อนายจ้าง และลูกจ้าง ให้เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบกิจการ

ส่งเสริมให้นายจ้างได้พัฒนารูปแบบ และระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนจัดสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐาน

ปลุกจิตสำนึกด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานที่ดี ในสถานประกอบกิจการ ให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงสหภาพแรงงาน และคณะกรรมการทวิภาคีในรูปแบบอื่นๆ

ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ ที่มีการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ และระบบ การจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีให้แก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ ทำให้นายจ้างและลูกจ้างสหภาพแรงงานมีความร่วมมือที่ดีต่อกันในสถานประกอบกิจการ

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เปิดเผยว่า “โตโยต้ายึดถือหลักแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ และเคารพซึ่งกันและกัน หรือ Mutual Trust and Respect เป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ภายใต้หลักการนี้นำมาสู่ความพยายามในการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้กับพนักงาน ตลอดจนให้การดูแลสมาชิกในครอบครัวของพนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ สิ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับเป็นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ CSR ภายในองค์กร ด้วยการดูแลพนักงานเป็นอย่างดี เพื่อให้มีความสุขและได้รับความปลอดภัยในการทำงาน ส่งผลให้พนักงานทุกคนมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ”

วุฒิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “โตโยต้า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการพิจารณารางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน “แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 10 ปีติดต่อกัน(พ.ศ.2546 – พ.ศ.2555) ในปีนี้ โดยถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 50 ปีของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และครบรอบ 30 ปีของสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย โดยโตโยต้ายังคงเดินหน้าต่อในการขยายความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ไปสู่การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทคู่ค้าและบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน เพื่อยกระดับระบบแรงงานสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายธุรกิจของเราให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในเครือข่ายธุรกิจ อันเป็นการดำเนินกิจกรรม CSR ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานในการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าตลอดไป”

“50 ปี โตโยต้า ร่วมทางตลอดมา เคียงข้างตลอดไป”

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved