» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2555
TNN : Technologymedia News 10/5/2012


กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สำหรับปี 2555 ว่าในปีนี้ ลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับอุทกภัยปี 2554 อย่างไรก็ตาม หลายสถาบันการเงินได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งสำหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปสำหรับปี 2555 สรุปได้ดังนี้

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 02-586-8855 ต่อ 4645 การขยายเวลาการชำระหนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม

2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 02-645-9000 การลดภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย

3. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 02-650-6999 ต่อ 1177

ได้เตรียมดำเนินโครงการยิ้มสู้ฟื้นฟูอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี 2555 โดยคาดว่าจะดำเนินการได้ใน 1 เดือน โดยลูกค้าเดิมที่ ประสบอุทกภัยลดอัตรากำไรลง และการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจปลอดชำระเงินต้น

4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 02-265-3000

(1) การพักชำระหนี้เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย ตั้งแต่งวดที่ครบกำหนดเป็นเวลา 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
(2) วงเงินสินเชื่อฉุกเฉิน ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อราย สำหรับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าทั่วไป มีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 1 ปี

5. ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) 02-299-8000

(1) การขยายเวลาการชำระหนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม
(2) การลดหรือยกเว้นค่าประเมินหลักทรัพย์

6. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) 02-618-9933

การขยายเวลาการชำระหนี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นผู้ประสบอุทกภัยและเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (โทร. 02-271-2929) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (โทร. 02-890-9988) ขอให้ติดต่อไปที่สถาบันการเงินดังกล่าวโดยตรงเพื่อหารือถึงการช่วยเหลือ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งโดยมาตรการทางการเงินของสถาบันการเงินของรัฐตามที่ได้กล่าวไปแล้ว และการดำเนินการอื่น อาทิ การช่วยเหลือในรูปแบบการมอบน้ำดื่มและอาหาร รวมทั้งถุงยังชีพ อาทิ ธ.ก.ส. ที่ได้มีการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย แล้วกว่า 4 พันราย

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 02-2739020 ต่อ 3245

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved