» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2555
TNN : Technologymedia News 10/5/2012


กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สำหรับปี 2555 ว่าในปีนี้ ลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับอุทกภัยปี 2554 อย่างไรก็ตาม หลายสถาบันการเงินได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งสำหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปสำหรับปี 2555 สรุปได้ดังนี้

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 02-586-8855 ต่อ 4645 การขยายเวลาการชำระหนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม

2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 02-645-9000 การลดภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย

3. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 02-650-6999 ต่อ 1177

ได้เตรียมดำเนินโครงการยิ้มสู้ฟื้นฟูอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี 2555 โดยคาดว่าจะดำเนินการได้ใน 1 เดือน โดยลูกค้าเดิมที่ ประสบอุทกภัยลดอัตรากำไรลง และการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจปลอดชำระเงินต้น

4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 02-265-3000

(1) การพักชำระหนี้เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย ตั้งแต่งวดที่ครบกำหนดเป็นเวลา 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
(2) วงเงินสินเชื่อฉุกเฉิน ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อราย สำหรับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าทั่วไป มีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 1 ปี

5. ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) 02-299-8000

(1) การขยายเวลาการชำระหนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม
(2) การลดหรือยกเว้นค่าประเมินหลักทรัพย์

6. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) 02-618-9933

การขยายเวลาการชำระหนี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นผู้ประสบอุทกภัยและเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (โทร. 02-271-2929) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (โทร. 02-890-9988) ขอให้ติดต่อไปที่สถาบันการเงินดังกล่าวโดยตรงเพื่อหารือถึงการช่วยเหลือ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งโดยมาตรการทางการเงินของสถาบันการเงินของรัฐตามที่ได้กล่าวไปแล้ว และการดำเนินการอื่น อาทิ การช่วยเหลือในรูปแบบการมอบน้ำดื่มและอาหาร รวมทั้งถุงยังชีพ อาทิ ธ.ก.ส. ที่ได้มีการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย แล้วกว่า 4 พันราย

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 02-2739020 ต่อ 3245

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

    สวทช. จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2019 โชว์งานวิจัย 234 ผลงาน พร้อมจัดพิชชิ่ง 11 ผลงานเด่นปี’62  6/9/2562

    เตรียมจัดใหญ่ “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” มหกรรมด้านนวัตกรรมเพื่ออุตฯ การพิมพ์ – แพคเกจจิ้ง ใหญ่สุดของเอเชีย  5/9/2562

    ซัมซุง ร่วมกับ บีโอไอ จัดงาน “Samsung Electronics Sourcing Fair in Southeast Asia”  5/9/2562

    สปป.ลาว – ไทย – มาเลเซีย ประสบความสำเร็จ ขยายความร่วมมือเชื่อมโยงไฟฟ้าระหว่าง 3 ประเทศภายใต้กรอบอาเซียน 300 MW 4/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved