» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานมอบตราสัญลักษณ์ “Thailand Trust Mark” ให้ 178 องค์กรคุณภาพ
TNN : Technologymedia News 10/10/2012


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานมอบตราสัญลักษณ์ “Thailand Trust Mark” ให้ 178 องค์กรคุณภาพ พร้อมจัดเสวนาเพิ่มศักยภาพผู้ส่งออกไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการส่งออกเดิม) เดินหน้าสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทย เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก โดยจัดงานสานสัมพันธ์สมาชิกพร้อมมอบใบรับรองตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ให้แก่ 178 บริษัทคุณภาพ พร้อมจัดเสวนาแนะเคล็ดลับและกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการไทย โดยได้สองผู้บริหารองค์กรชั้นนำ สุหฤท สยามวาลา จากบริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด และดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ จากบริษัท บาธรูม ดีไซน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ

โดยงานมอบใบรับรอง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท-เทอมินอล 21 ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นประธานฯ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ และแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark อย่างคับคั่ง

นันทวัลย์ ศกุนตนาค กล่าวในพิธีเปิดงานว่า “ปัจจุบัน การค้าในตลาดโลกมีการแข่งขันสูงมาก แต่ละประเทศต่างมีกลยุทธ์การตลาดที่เข้มข้น หลายประเทศผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน รูปแบบคล้ายๆ กัน แต่แข่งขันกันด้วยฝีมือ คุณภาพ หรือราคา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในด้านการส่งออก จึงได้วางแผนยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทยมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นฐานการผลิตและการค้าตลาดเดียวของกลุ่มประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC”

“และจากการได้ศึกษาตลาดและความคาดหวังของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้พบว่าประเทศไทยจะเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้โดยการตอกย้ำจุดแข็งในเรื่องคุณภาพของสินค้า โดยสื่อสารกับผู้บริโภคถึงแหล่งกำเนิดสินค้า (Country of Origin) มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อประเทศไทย (Country Image) รวมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการไทย (Product & Service Image) ที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการผลิตตามมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งภาพลักษณ์องค์กรที่ดี การจัดการสิ่งแวดล้อม และการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม”

“ดังนั้น Thailand Trust Mark หรือ TTM จึงเป็นตราสัญลักษณ์ที่รับรองว่าสินค้าและบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์นี้เป็นสินค้าและบริการจากประเทศไทย ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ และได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดและยกระดับจากโครงการตราสัญลักษณ์สินค้าไทยหรือ Thailand’s Brand เดิม ที่บ่งบอกว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย และประณีตพิถีพิถัน”

ซึ่งในขณะนี้ มีผู้ได้รับใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์แล้ว รวมทั้งสิ้น 195 บริษัท นับตั้งแต่พิธีเปิดตัวสัญลักษณ์ TTM ได้เริ่มอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ณ โรงแรม Siam Kempinski กรุงเทพฯ โดย กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบใบรับรองตราสัญลักษณ์ “Thailand Trust Mark” ให้กับองค์กรชั้นนำ 17 ราย อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด บริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด บริษัท มาลีสามพราน จำกัด บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

และจากการพิจารณาในรอบที่ 1/2555 และรอบที่ 2/2555 มีบริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ TTM ในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 178 ราย ได้แก่
1. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (จำนวน 59 บริษัท)
2. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (จำนวน 36 บริษัท)
3. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (จำนวน 1 บริษัท)
4. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก (จำนวน 53 บริษัท)
5. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป (จำนวน 21 บริษัท)
6. ประเภทธุรกิจบริการ (จำนวน 8 บริษัท)

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Thailand Trust Mark จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการจากประเทศไทย ให้ผู้บริโภคทั่วโลกไว้วางใจ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ

บริษัทที่สนใจสมัครเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ www.thailandtrustmark.com หรือติดต่อสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก โทร. 0 2507 8266, 0 2507 8274 หรือ DITP Call Center 1169

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved