» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สนช. ลงนามร่วมอาวีซอง สร้างโอกาสยกระดับวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพไทยสู่สากล
TNN : Technologymedia News 10/10/2012


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ลงนามบันทึกความร่วมมือกับอาวีซอง (Aviesan) หรือ French National Alliance for Life Sciences and Health ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพของฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการระหว่างประเทศฝรั่งเศส และประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “อาวีซองเป็นการรวมกลุ่มกันของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพชั้นนำ 9 แห่งของประเทศฝรั่งเศส เพื่อทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงและบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ผู้ให้ทุน และภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นในเกิดการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขอุปสรรคและปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ เช่น โรคมะเร็ง เทคโนโลยีสุขภาพ จุลชีววิทยา และโรคติดต่อ สาธารณสุข เป็นต้น”

“อาวีซองมีโครงการที่น่าสนใจในเรื่องของความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในประเทศที่กำลังพัฒนา ภายใต้ชื่อว่า“เทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศกำลังพัฒนา”(Health Technology for Developing countries; HTech4Dev) โดยจะเป็นการนำเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนามาใช้กับประเทศอื่นที่กำลังพัฒนาเช่นเดียวกัน ซึ่งช่วยลดปัญหาของการนำเทคโนโลยีที่สูงมากเกินไปของประเทศที่พัฒนาแล้วมาใช้งานในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน เป็นแนวคิดใหม่ของประเทศที่พัฒนาแล้วจะช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งนี้ สนช. และ อาวีซองมีแผนในการจัดประชุมร่วมกันในปี 2013 เพื่อหาความต้องการด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา โดย สนช. จะเป็นผู้หาหน่วยงานพันธมิตรที่มีศักยภาพในฝั่งของประเทศไทย เช่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานเศรษฐฏิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเข้าร่วมในโครงการ และอาวีซอง จะประสานงานในด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศฝรั่งเศส รวมถึงแนะนำแหล่งทุนต่างๆของสหภาพยุโรป เช่น ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Horizon 2020 ให้กับ สนช.”

การลงนามในครั้งนี้ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่อาวีซองร่วมลงนามด้วย ซึ่งแสดง ให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสด้านชีวการแพทย์ที่เข้มแข็งของประเทศไทย สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ในการพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Industry Platform) ของ สนช. ที่ดำเร่งพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเร่งรัดให้เกิดเครือข่ายนวัตกรรมในอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งขณะ นี้ สนช. ได้ให้การสนับสนุนไปแล้ว จำนวน74 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุน จำนวน 51.6 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวม 638 ล้านบาทผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งระดับภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการทางการแพทย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved