» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ปตท. จัดกิจกรรม “เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน”
TNN : Technologymedia News 10/29/2012


กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน จับมือ ปตท. จัดโครงการ “เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” ปลูกจิตสำนึกเยาวชน ให้รู้จักใช้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ โดยจัดสร้างศูนย์ต้นแบบ พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ด้วยการนำเยาวชนนิสิตนักศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถซึ่งผ่านการคัดเลือก ลงปฏิบัติงานจริงร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างแหล่งพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ในระยะเวลา 3 เดือน ด้วยมูลค่าก่อสร้างกว่า 300,000 บาท พร้อมส่งมอบโครงการต่อให้กับชุมชน ไว้พัฒนาต่อไป

ประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน จัดโครงการ “เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติด้านพลังงานทดแทน และเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพด้านพลังงานที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานไว้ให้ และได้น้อมนำแนวพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ พลังงานของประเทศ

โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทดแทน เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการนำพลังงานทดแทนมาใช้แทนพลังงานหลักอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน แก๊ส และถ่านหิน ที่นับวันจะหายากขึ้น และยังส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามลำดับ

โครงการ “เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงาน” เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองทั้งจากในและนอกประเทศ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน และชุมชน ให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเอง สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง”

ประเสริฐ กล่าวต่อว่า สำหรับการเข้าร่วมโครงการ จะมีการคัดเลือกจากเยาวชนนิสิตนักศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมปฏิบัติงานจริงกับชุมชนในพื้นที่ โดยสร้างแหล่งพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ที่ใช้พลังงานทดแทนมากกว่า 1 ประเภท อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ภายใต้งบประมาณ 300,000 บาท พร้อมทั้งต้องเผยแพร่ความเคลื่อนไหวของโครงการผ่านช่องทาง Social Network ทั้งเฟซบุ๊ค และในเว็ปไซด์ต่างๆ

ทั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มนักเรียน ระดับอุดมศึกษา 2.กลุ่มประชาชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย อายุ 13 - 55 ปี และ 3.กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เมื่อในวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวทีมเยาวชนอาสาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ พร้อมโชว์แผนงานที่จะลงพื้นที่ ในการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนแบบผสมผสานให้แก่ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ทีม “คน-ป่าต้นน้ำ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โดยทีมชนะเลิศจะเริ่มลงมือปฏิบัติแผนงานจริง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2555

ซึ่งการลงพื้นที่สร้างผลงาน ของทีมเยาวชนอาสา จะมีทีมที่ปรึกษาโครงการ (Coaching Team) และสมาชิกในชุมชน ให้ความช่วยเหลือสนันสนุน ดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน จนสำเร็จลุล่วงตามแผน ภายในระยะเวลา 3 เดือน และหลังจากทีมเยาวชนทำการสร้างผลงานเสร็จเรียบร้อย จะมีการส่งมอบแผนงานให้แก่ชุมชนเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ อย่างจริงจังต่อไป

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved