» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สรรพากรประกาศความสำเร็จโครงการ RD Camp season 5 “ติดปีกความคิด”
TNN : Technologymedia News 10/30/2012


กรมสรรพากร จัดพิธีปิดโครงการ RD Camp season 5 “ติดปีกความคิด” มุ่งเน้นพัฒนาความพร้อมให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าสู่ระบบการทำงาน การมีจิตอาสา การมีน้ำใจแบ่งปัน และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านต่างๆ การคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ที่กรมสรรพากร

หลังจากคัดเลือกน้องๆทั้ง 60 คนเข้าร่วมใน โครงการ RD Camp season 5 “ติดปีกความคิด” ระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2555 กรมสรรพากรมุ่งหวังให้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์เป็นรางวัล เพราะเนื้อหากิจกรรมเน้นเพิ่มทักษะให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายถอดไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้ในอนาคต อาทิ กิจกรรมภาษีน่ารู้ + ภาษีสนุก เรียนรู้ผ่านเกมส์สนุกๆ เตรียมสู้ สู่วัยทางาน (พัฒนาบุคลิกภาพในทุกด้าน) วางงาน วางเงิน วางอนาคต ธรรมะใส ใจสะอาด คิดต่าง สร้างไอเดีย กว่าจะเป็นโฆษณา เทคนิคและการใช้อุปกรณ์ (ผลิตspotโทรทัศน์) ร่วมสร้างสรรค์งาน spotโฆษณา “เชิงสร้างสรรค์สังคม กรมสรรพากร” กิจกรรมจิตอาสา ทรายสวยน้าใส (ร่วมพัฒนาแหลมแม่พิมพ์) ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย เยื่ยมชมสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพฯ เป็นต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน หากแต่จุดประสงค์ของกิจกรรม ก็คือ การถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ถูกต้องให้กับน้องๆ นิสิต-นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ได้นำไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงๆ สร้างเสริมให้น้องๆ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความภูมิใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีที่มีคุณภาพ

ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กิจกรรมค่ายภาษีสนุก ติดปีกความคิด หรือ RD Camp Season 5 ที่กรมสรรพากรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้ปิดโครงการประจำปี 2555 กรมสรรพากรมีความมุ่งมั่น และมั่นใจเป็นอย่างมากว่ากิจกรรมทุกอย่างที่ทางกรมสรรพากรตั้งใจมอบให้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ช่วยเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่น้องๆ นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดและสร้างสรรค์ผลิตผลงาน Internet Film เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางด้านภาษีอากร สำหรับผลงานและภารกิจของน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาทั้ง 60 คน ถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่น้อง ๆ นิสิต นักศึกษาได้มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากร มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีทัศนคติที่ดีและเกิดความภูมิใจในการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องในฐานะพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สำหรับผู้ชนะเลิศในการผลิตผลงาน Internet Film เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางด้านภาษีอากร โครงการ RD Camp season 5 “ติดปีกความคิด” ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ได้แก่ ผลงาน คุณจ่ายภาษีแล้วหรือยัง? จากทีม RD 5

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ได้แก่ ผลงาน เติม ? เต็ม จากทีมRD 11

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ได้แก่ ผลงาน 300 องศา wow

- รางวัลชมเชย อีกจำนวน 9 ทีม รับทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

- รางวัล Popular Vote รับทุนการศึกษา ทีมละ 5,000 บาท ได้แก่ ผลงาน ให้ภาษี เท่ากับเราได้สังคม

สามารถชมผลงานได้ที่ http://www.rdcampseason5.com/ หรือ www.facebook.com/WeLoveRDcamp สำหรับน้องน้องๆที่พลาดโอกาสในปีนี้ ก็เตรียมติดตามรายละเอียดโครงการฯได้ที่กรมสรรพากร และสมัครในปีหน้าได้ โครงการ RD Camp season 5 “ติดปีกความคิด” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่สู่สังคมไทย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved