» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กทม. เปิดโรงกำจัดมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อนสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะให้คนกรุง
TNN : Technologymedia News 11/5/2012


ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโรงงานกำจัด มูลฝอยด้วยพลังงานความร้อนสูง ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ที่มีผู้คนหลั่งไหลทั้งจากปริมณฑล และต่างจังหวัดเข้ามาอยู่อาศัยรวมแล้วประมาณกว่า 10 ล้านคน เมื่อมีผู้คนอยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว แม้ว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในระบบด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยขยะทั่วไปกรุงเทพมหานครใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ใน 2 แห่ง คือ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ตาม ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วกรุงเทพฯ มีประมาณ 8,700 ตัน/วัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานครจึงหาวิธีการและแนวทางจัดการขยะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแทนวิธีการฝังกลบ ด้วยการผลักดันโรงงานกำจัด มูลฝอยด้วยพลังงานความร้อนสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมใช้ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น หรือประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยคือสิงคโปร์ อีกทั้ง เป็นวิธีที่ใช้พื้นที่น้อยเมื่อเทียบกับการฝังกลบ สามารถทำลายมูลฝอยได้เกือบทุกชนิด สามารถสร้างในพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดขยะ ประหยัดค่าขนส่ง ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้จำพวกขี้เถ้า สามารถนำไปถมที่ดินหรือทำวัสดุก่อสร้างได้ เนื่องจากสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้สูงสุดถึงร้อยละ 75 - 95 อีกทั้ง สามารถนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น นำไปต้มน้ำเพื่อนำเอาไอน้ำไปใช้ความร้อนแก่อาคารประเภทต่าง ๆ ตลอดจนนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเตาเผาขยะยังเหมาะสำหรับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลได้อีกด้วย

โครงการดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและเดินระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งบริหารจัดการโรงงาน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ปี ลักษณะของเตาเผาเป็นแบบแผงตะกรับ (Stoker Type) อุณหภูมิในห้องเผาไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับลักษณะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และมีการใช้งานในหลายประเทศ (คล้ายกับเทศบาล นครภูเก็ตที่ดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน) สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 เมกกะวัตต์ ซึ่งกระแสไฟฟ้าจากความร้อนของโครงการฯ จะส่งขายให้กับการไฟฟ้านครหลวง นอกจากนั้น เตาเผาที่กรุงเทพมหานครจะดำเนินการ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เนื่องจากมีระบบกำจัดมลพิษต่าง ๆ ตามหลักสุขาภิบาล ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ได้มาตรฐานการกำจัดมลพิษทางอากาศตามกฎหมายกำหนด ในส่วนของการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environment Examination) ด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน และการประเมินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment and Safety Assessment, ESA) ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา โดยโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา มูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยเทคโนโลยีในการกำจัดมูลฝอยมีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการกำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบที่ใช้ในปัจจุบัน และเห็นว่าโครงการเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในท้ายสุดว่า เพื่อลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด การแยกขยะต้นทาง ด้วยการแยกขยะที่บ้าน เป็นหนึ่งในการลดปริมาณขยะในระบบ ที่เป็นวิธีการหนึ่งที่เราทำได้ เพื่อนำพาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved