» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ปตท. เปิดตัวโครงการต้นแบบ Zero Waste ในสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทย
TNN : Technologymedia News 11/6/2012


สรัญ รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์(Zero Waste)” ณ สถานีบริการ ปตท. สาขาสระบุรี เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก จากการขนถ่ายขยะและการบริหารจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์เรียนรู้ในการจัดการขยะเหลือศูนย์ในสถานีบริการน้ำมัน ที่สามารถนำขยะทุกประเภทมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนก่อให้เกิดรายได้จากการจัดการขยะผู้ใช้บริการหรือชุมชนโดยรอบสามารถเข้ามาศึกษานำกลับไปประยุกต์ใช้ในบ้านเรือน

สรัญ เปิดเผยว่า โครงการต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์นี้ เป็นหนึ่งในภารกิจสีเขียวของธุรกิจน้ำมัน ตามเป้าหมาย Green Roadmap ของ กลุ่ม ปตท. ที่มุ่งใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้สังคมไทยเกิดวิถีการบริโภคอย่างรู้คุณค่าและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมถึงลดการปล่อยของเสียด้วยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล ซึ่งโครงการต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ สถานีบริการน้ำมัน จะตอบโจทย์ภารกิจดังกล่าวของกลุ่ม ปตท. ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ปตท. จะมีการขยายผลโครงการสถานีบริการน้ำมันลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนโครงการ Zero Waste และโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย Solar Cell

“สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สระบุรีแห่งนี้จะเป็นต้นแบบขององค์ความรู้ด้านการจัดการขยะเหลือศูนย์ ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ ให้กับชุมชน รวมถึงผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และขยายผลออกไปในวงกว้าง นำไปสู่การร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Society” สรัญ กล่าว

สำหรับงานเปิดตัวโครงการในวันนี้ ยังมีการเยี่ยมชมและสาธิตการนำขยะของสถานีบริการมาผ่านกระบวนการชีวภาพเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยและน้ำยาเอนกประสงค์ ซึ่งสามารถนำมาใช้งานภายในสถานีบริการ รวมถึงชมการนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาใช้ในร้าน Cafe Amazon อีกด้วย นับเป็นความตั้งมั่นของ ปตท. ที่พร้อมจะเป็นขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved