» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

พลาดไม่ได้!! กับงานสัมมนาระดมความคิด และวิสัยทัศน์ระดับชาติ
TNN : Technologymedia News 11/14/2012


สมาคมนักศึกษาเก่า และสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานสัมมนา Thailand Lecture ครั้งที่ 4 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม อมารี หัวหิน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของประเทศ ให้เกิดความยั่งยืนก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก การจัดสัมมนาครั้งนี้ เรียนเชิญนักธุรกิจ, เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของสถาบัน ลูกค้าของธนาคารกรุงไทย และผู้สนใจโดยทั่วไป จำนวน 200 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรเชิงรุก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และแนวนโยบายของประเทศต่อไป

ในการนี้ คณะผู้จัดงานใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมงาน Thailand Lecture ครั้งที่ 4

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอินทุกานต์ กตาภินิหาร, คุณชลาริน บุญยะกร
โทร : 0-2733-8770 , 0-2727-3948 , 0-2727-3986
โทรสาร : 0-2374-3282

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved