» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มทร.ธัญบุรี ร่วมมือ Hokkaido Information University จัดประกวดออกแบบเว็บไซต์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
TNN : Technologymedia News 11/21/2012


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมมือกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาการศึกษา สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้มีกิจกรรมการประกวดการออกแบบเว็บไซต์มาอย่างต่อเนื่องๆ โดยทาง Hokkaido Information University มีการเสนอรูปแบบการประกวดที่สร้างความร่วมมือระหว่างนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยฯ มีการสอนทักษะการออกแบบเว็บไซต์ รวมไปถึงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ในการออกแบบเว็บไซต์ 2555 (Web Design Contest 2012) ได้มีการจัดนักศึกษาของทั้งสองประเทศเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยนักศึกษาญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ได้ชมศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น และยังได้เข้าร่วมอบรมทักษะในการออกแบบเว็บไซต์ชั้นสูง ความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ยังเป็นการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา สร้างโอกาสของนักศึกษาในการเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ

“โหน่ง” ชนะชัย ญาณถวิล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้ชนะเลิศ Web Design Contest 2012 เล่าว่า เว็บไซต์ที่ส่งเข้าประกวดลักษณะเป็นเว็บไซต์ “โขน” โดยการใช้โปรแกรม flash ซึ่งจุดเด่นของเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลด รูปภาพของโขนไปใช้งานได้ เนื่องจากรูปถ่ายทั้งหมดถ่ายเองเว็บไซต์โขนที่สร้างขึ้น อยากจะสื่อถึงวัฒนธรรมไทยในเรื่องของโขน ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งมีรูปแบบที่ชัดเจน ไม่ว่าในเรื่องของการแต่งกาย หรือแม้กระทั่ง “หัวโขน” ซึ่งถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ควรคู่รักษาไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไป ในการเข้าประกวดและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ในต่างแดนครั้งแรก ได้เทคนิคจากอาจารย์ Hokkaido Information University ร่วมถึงอาจารย์ที่ให้คำแนะนำจาก มทร.ธัญบุรี ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ อีกสังคมหนึ่ง ถือว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่คุ้มค่ามากที่สุด

Erika Saita และ Arisa Nishi นักศึกษาจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เล่าว่า ตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทย วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม ประเทศไทยร้อนมาก นอกจากความรู้ในการสร้างเว็บไซต์ที่ได้จากอาจารย์ ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซึ่งได้มีโอกาสช่วยกันสร้างเว็บไซต์ขนมของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ได้รู้จักขนมไทยๆ เช่น ขนมสอดไส้

การออกแบบเว็บไซต์ 2555 (Web Design Contest 2012) สิ้นสุดลงด้วยมิตรภาพของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยฯ โครงการสิ้นสุดลงแต่มิตรภาพที่นักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันยังคงอยู่

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved