» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ก.อุตสาหกรรม ตั้งเป้าปี 58 ดันผู้ประกอบการ 70,000 แห่ง มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
TNN : Technologymedia News 11/23/2012


ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการสร้างวัฒนธรรมสีเขียวให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2554 -2555 มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วรวมจำนวน 3,050 ราย ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมตามเกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียวคือ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน รับรองไปแล้ว 1,519 ราย, ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียวคือ การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ รับรองไปแล้ว 570 ราย, ระดับที่ 3 ระบบสีเขียวคือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รับรองไปแล้ว 961 ราย, ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียวคือ การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร มีผู้ขอรับการรับรอง 60 ราย ตรวจประเมินไปแล้ว 30 ราย และกำลังประเมินอีก 30 ราย และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียวคือ การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว มีผู้ขอรับการรับรอง 6 ราย

กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงต้องเดินหน้าตรวจประเมินโรงงานที่ยื่นขอรับรองเข้ามา และยังมีโรงงานอีก 500 ราย ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติในระดับที่ 1 - 3”

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

    สวทช. จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2019 โชว์งานวิจัย 234 ผลงาน พร้อมจัดพิชชิ่ง 11 ผลงานเด่นปี’62  6/9/2562

    เตรียมจัดใหญ่ “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” มหกรรมด้านนวัตกรรมเพื่ออุตฯ การพิมพ์ – แพคเกจจิ้ง ใหญ่สุดของเอเชีย  5/9/2562

    ซัมซุง ร่วมกับ บีโอไอ จัดงาน “Samsung Electronics Sourcing Fair in Southeast Asia”  5/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved