» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

LED Expo Thailand 2013
TNN : Technologymedia News 12/6/2012


กฟผ. ชูนวัตกรรม LED เปลี่ยนโลก จัดยิ่งใหญ่งาน LED Expo Thailand 2013 ที่อิมแพ็คกลางปีหน้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จับมืออิมแพ็ค และ MEX Exhibitions จากประเทศอินเดีย จัดงาน LED Expo Thailand 2013 ผนึกกำลังกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า บูมกระแสการใช้หลอด LED ลดโลกร้อน โชว์สุดยอดเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ครบวงจร จากผู้ประกอบการชั้นนำนานาชาติกว่า 150 ราย พร้อมกิจกรรมเสวนาและเวิร์คชอป มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปลี่ยนมาใช้หลอด LED เพิ่มขึ้นอีก คาดภายใน 5 ปีข้างหน้า อัตราการใช้งาน LED ในประเทศโตอีก 30 % ต่อปี วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2555) ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 สำนักงานใหญ่ กฟผ. สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “LED Expo Thailand 2013” พร้อมการเสวนาในหัวข้อ LED นวัตกรรมเปลี่ยนโลก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัด กระทรวงพลังงาน และอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมเสวนา

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ปัจจุบันสถานการณ์พลังงานของโลกและประเทศไทยอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง กระทรวงพลังงานจึงเร่งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันลดการใช้พลังงานทุกวิถีทาง ตั้งแต่การมุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งโครงการส่งเสริมการใช้หลอด LED ที่ กฟผ. ดำเนินการ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะก่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานในระบบแสงสว่างอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลดีต่อภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของประเทศ และลดภาวะโลกร้อนในอนาคต”

สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกในคุณค่าของพลังงาน โดยในปี 2555 นี้ กฟผ. ได้เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ LED จะเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ที่สามารถประหยัดพลังงานของโลกในอนาคต จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการใช้หลอดไฟฟ้า LED” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในระบบแสงสว่าง โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 นำร่องในหลอด LED ชนิด MR 16 หลังจากนั้นได้กำหนดแผนงานที่จะขยายผลไปสู่หลอด LED ชนิดอื่น ๆ ต่อไป”

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว กฟผ. จึงเป็นเจ้าภาพการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านหลอดไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ภายใต้ชื่อ “LED Expo Thailand 2013” ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2556 ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งนับเป็นการจัดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ LED ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของประเทศไทย โดยภายในงานฯ จะมีการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ LED จากผู้ประกอบการชั้นนำนานาชาติ รวมถึงเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและด้านวิชาการระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งนี้ งาน LED Expo Thailand 2013 จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท MEX Exhibitions จำกัด จากประเทศอินเดีย”

งาน LED Expo Thailand 2013 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมการใช้หลอด LED ซึ่ง กฟผ. เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ทั้งนี้หลอด LED ถือเป็นหลอดประสิทธิภาพสูงที่มีอายุการใช้งานยืนยาว สามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 30-85% เมื่อเทียบกับหลอดไฟทั่วไป และยังไร้สารปรอท ซึ่งทำให้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้หลอด LED ในประเทศไทย เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา พบว่าการใช้งานประเภทโคมไฟส่องสว่าง มีอัตราเติบโตถึง 50 % และคาดกว่าอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอีก 30 % ต่อปี นอกจากนี้ การใช้หลอด LED เบอร์ 5 ชนิด MR 16 จำนวน 500,000 หลอด จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 12 ล้านหน่วยต่อปี ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงเฉลี่ยปีละประมาณ 36 ล้านบาท และยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 6,600 ตันต่อปี

ลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “อิมแพ็ค และ MEX Exhibitions ได้จัดเตรียมพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร เพื่อให้งาน LED Expo Thailand 2013 เป็นเวทีที่ผู้ประกอบการชั้นนำได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ LED โดยตรงต่อผู้บริโภค รวมถึงกลุ่มผู้ซื้อในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้นกว่า 5,000 ราย สำหรับหน่วยงานในกลุ่มผู้ซื้อที่จะเข้าร่วมเจรจาซื้อขาย อาทิ ผู้ออกแบบและสถาปนิก โรงแรม-รีสอร์ท บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ผู้ออกแบบตกแต่งป้ายไฟ สถาบันการศึกษา บริษัทจัดอีเวนท์ บริษัทด้านสื่อโฆษณา นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางคณะผู้จัดงานฯตั้งเป้าเตรียมผลักดันให้มีการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ LED ในโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น”

“ทั้งนี้งาน LED Expo Thailand 2013 นอกจากจะเป็นการจัดแสดงนวัตกรรมซึ่งถือเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ พร้อมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LED แล้ว ยังมีการจัดประชุมสัมมนา โดยคณะผู้จัดงานฯ มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งโซนเวิร์คชอป เพื่อให้ผู้ร่วมชมงานได้รับความรู้ความเข้าใจถึงการใช้งาน และประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ LED อีกด้วย” ลอย กล่าวเสริม

งาน LED Expo Thailand 2013 ถือได้ว่าเป็นงานที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นเวทีทางการค้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ โดยงานนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2556 ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าหรือเข้าชมงานสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พาขวัญ เจียมจิโรจน์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-833-5328 โทรสาร 02-833-5127-9 อีเมล์ pakwanj@impact.co.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ledexpothailand.com

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved