» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

บีโอไอเผยผลของมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ใกล้หมดอายุสิ้นปีนี้
TNN : Technologymedia News 12/7/2012


บีโอไอ เผยผลงานจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่กำลังจะหมดระยะเวลาให้การส่งเสริมในเดือนธันวาคม 2555 โดยนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการยื่นขอรับส่งเสริมมากกว่า 500 โครงการ เป็นกิจการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนมากถึง 239 โครงการ ตามด้วยกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 236 โครงการ และมีกิจการต่างๆ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีก 42 โครงการ

ประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงเรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ซึ่งจะหมดระยะเวลาให้ยื่นขอรับส่งเสริมในเดือนธันวาคม 2555 นี้ ว่า มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำคัญๆ ที่จะหมดอายุลงในปีนี้ ก่อให้เกิดการลงทุนในกิจการเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากมาย อาทิ กิจการพลังงานทดแทน กิจการประหยัดพลังงาน กิจการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่จะหมดอายุลงในปีนี้ ประกอบไปด้วย 1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย 3. มาตรการเพิ่มเติมด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย 4. มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 5. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ มีการยื่นขอรับส่งเสริมภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมากที่สุด รวมจำนวน 522 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 610,000 ล้านบาท (ตั้งแต่เมษายน 2553 – ตุลาคม 2555) และจากจำนวนดังกล่าว พบว่า มีการยื่นขอรับส่งเสริมในกลุ่มกิจการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนมากที่สุด จำนวน 239 โครงการ เงินลงทุนรวม 429,646 ล้านบาท รองลงมาเป็นการยื่นขอรับส่งเสริมในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน 236 โครงการ เงินลงทุนรวม 162,872 ล้านบาท

ตามด้วยกิจการที่ยื่นขอรับส่งเสริมเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 42 โครงการ เงินลงทุนรวม 16,058 ล้านบาท ที่เหลือเป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจการที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ รวม 5 โครงการ เงินลงทุนรวม 1,424 ล้านบาท

“ กิจการส่วนใหญ่ที่ยื่นขอรับส่งเสริมภายใต้มาตรการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายที่บีโอไอต้องการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจการพลังงานทดแทน กิจการประหยัดพลังงาน กิจการที่ใช้ไฮเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบีโอไอประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย ปรากฏว่า มีการยื่นขอรับส่งเสริมในส่วนของกิจการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 136 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 113,299 ล้านบาท และมีกิจการใหม่ที่ยื่นขอลงทุนในพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วม จำนวน 22 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 9,990 ล้านบาท

ส่วนมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ นั้นมียื่นขอรับส่งเสริม 2 โครงการ เงินลงทุนรวม 605 ล้านบาท ส่วนของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการยื่นขอรับส่งเสริม 4 โครงการ เงินลงทุนรวม 285 ล้านบาท

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

    สวทช. จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2019 โชว์งานวิจัย 234 ผลงาน พร้อมจัดพิชชิ่ง 11 ผลงานเด่นปี’62  6/9/2562

    เตรียมจัดใหญ่ “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” มหกรรมด้านนวัตกรรมเพื่ออุตฯ การพิมพ์ – แพคเกจจิ้ง ใหญ่สุดของเอเชีย  5/9/2562

    ซัมซุง ร่วมกับ บีโอไอ จัดงาน “Samsung Electronics Sourcing Fair in Southeast Asia”  5/9/2562

    สปป.ลาว – ไทย – มาเลเซีย ประสบความสำเร็จ ขยายความร่วมมือเชื่อมโยงไฟฟ้าระหว่าง 3 ประเทศภายใต้กรอบอาเซียน 300 MW 4/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved