» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กระทรวงพลังงาน ระดมความเห็นทุกภาคส่วน ปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
TNN : Technologymedia News 12/14/2012


ก.พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสนอ กพช.เห็นชอบในสิ้นปีนี้

สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง อัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Feed-in tariff (FIT) ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยการสนับสนุนให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยให้การสนับสนุนผ่านมาตรการราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษานโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงมาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ให้เป็นอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in tariff (FIT) เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติไว้ ซึ่งจะทำให้โครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือผันผวนตามราคาพลังงานในตลาดโลกเหมือนรูปแบบ Adder และสอดคล้องกับต้นทุนการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนจริง มีความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทั้งผู้พัฒนาโครงการและผู้ใช้ไฟฟ้า

สนพ. ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการศึกษานโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in tariff พร้อมทั้งปรับปรุงสมมุติฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา โดยได้มีมติให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ อาทิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน นักวิชาการ ผู้พัฒนาโครงการตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อนำข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ที่ได้มาปรับปรุงและจัดทำนโยบายรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in tariff ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนนำเสนอ กพช. ต่อไป

“การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะนอกจากจะได้นำข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทำนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานของประเทศให้มีความพอเพียง มั่นคง และทั่วถึง ในระดับราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ด้วย ทั้งนี้หากได้ข้อสรุปแล้วจะนำ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ก่อนประกาศเป็นนโยบายภายในสิ้นปีนี้” ผอ.สนพ. กล่าว

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved