» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กรมส่งเสริมการค้าฯแม่งานระดมความคิด “โอท็อปนานาชาติ”ร่วมขับเคลื่อนประเทศ– ดันไทยเป็นฮับโอท็อป –ศูนย์กลางการค้า
TNN : Technologymedia News 12/17/2012


กรมส่งเสริมการค้าฯแม่งานระดมความคิด “โอท็อปนานาชาติ” ร่วมขับเคลื่อนประเทศ– ดันไทยเป็นฮับโอท็อป –ศูนย์กลางการค้า หวังรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 ต้อนเอสเอ็มอี - ผู้ประกอบการเล็งเห็นลู่ทางพัฒนา สร้างเครือข่ายร่วมอนาคต

ศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงแผนการพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับสินค้าโอท็อป( 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล)ว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมฯเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนานานาชาติ “โอท็อป (OVOP/OTOP International Seminar 2012)” ในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ดำเนินนโยบายส่งเสริมสินค้าโอท็อปและผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วโลกได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างกัน รวมถึงประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการของประเทศไทยในช่วง 10 ปี ภายใต้แนวคิด “โอท็อปสร้างสรรค์เพื่อชุมชนยั่งยืน” ในงานโอท็อป โดยมี เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

“งานสัมมนาเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ 1 ทศวรรษ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 ที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ชี้แนะแนวทางการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ซึ่งช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำพาตนเอง ประเทศชาติให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ “ ศรีรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา 500 คน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ อาทิ รัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน ผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานส่งเสริมการค้าของประเทศสมาชิกเอเชีย เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าชุมชน ผู้ประกอบการโอท็อป หอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สถาบันการศึกษา เป็นต้น

“การจัดงานครั้งนี้คาดว่าส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะทำให้ประเทศเหล่านี้ตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางการตลาดสินค้าโอท็อปและศูนย์กลางการค้าของไทยเป็นเวทีความร่วมมือด้านการผลิต และจำหน่ายสินค้าโอท็อประหว่างไทยและประเทศอาเซียนให้ทำความรู้จัก ร่วมมือทำธุรกิจ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 และผู้ประกอบการ โอท็อปไทยได้เรียนรู้สินค้าจากประเทศอาเซียนและนำมาปรับปรุง พัฒนา รวมทั้งหาวิธีการสร้างความร่วมมือกันในอนาคต”ศรีรัตน์ กล่าว

สำหรับหัวข้อของการสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ อนาคตของโอท็อป การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งออกสินค้าโอท็อปไปยังตลาดต่างประเทศ การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายส่งเสริมสินค้าโอท็อป จากผู้แทนภูมิภาคเอเชีย ละตินอเมริกาและแอฟริกา รวมทั้งการเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของผู้ประกอบการโอท็อปไทย” ศรีรัตน์ กล่าวและในช่วงค่ำ จะมีงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีพิธีมอบรางวัล Hiramatsuจัดโดย Oita OVOP Committee ซึ่งเป็นรางวัลที่จะมอบให้กับผู้ประกอบการหรือองค์กรที่ส่งเสริมการค้าสินค้าโอท็อปของประเทศต่างๆ

ส่วนวันที่ 16 ธันวาคมจะนำคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่เข้าร่วมงานสัมมนาฯไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จ.อยุธยา และหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติด้วย

อนึ่งเป้าหมายของยอดขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) ในปี 2555 นี้ คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 76,000 ล้านบาท เพราะที่ผ่านมาพบว่า ตลาดการขายสินค้าหลายประเภทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปี 2558 มูลค่าของสินค้าดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 100,000 ล้านบาท และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โครงการโอทอป ก็ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างรายได้เข้าประเทศไปแล้วไม่น้อยกว่า 400,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในวันที่ 15-23 ธันวาคมนี้ ทางรัฐบาลยังเตรียมจัดงาน 1 ทศวรรษ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้า และการจัดประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved