» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สมาคมการค้ายาสูบไทยโต้คำวิจารณ์กลุ่มต่อต้านยาสูบ
TNN : Technologymedia News 12/18/2012


ย้ำสมาคมฯ สู้เพื่อปกป้องภาคธุรกิจค้าปลีกจากภาระอันเกิดจากกฎระเบียบที่ไร้ความจำเป็น

สมาคมการค้ายาสูบไทย เดินหน้าแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับล่าสุด ที่จะส่งผลเสียมากมายต่อร้านค้าปลีกยาสูบทั่วประเทศ โดยก่อนหน้านี้ได้มีคำวิจารณ์ด้านลบต่อสมาคมการค้ายาสูบไทย ทางสมาคมฯ จึงขอชี้แจงถึงจุดยืนว่า เราต้องการทำหน้าที่เป็นพันธมิตรในการพัฒนานโยบายด้านยาสูบ อันจะช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อวิถีชีวิตของร้านค้าปลีก ทว่า ร่างนโยบายดังกล่าวที่รัฐบาลกำลังพิจารณาอยู่นั้น ไม่เพียงแต่จะไร้ความจำเป็นและสร้างภาระต่างๆ แต่ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงทางอาชีพแก่สมาชิกของสมาคมการค้ายาสูบไทย ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อยทั่วประเทศด้วยเช่นกัน

วราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวว่า “เมื่อปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลกที่ประจำกรุงเทพฯ ได้ให้ความเห็นว่า ‘กฎหมายการควบคุมยาสูบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ ณ ขณะนี้นั้น เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายควบคุมยาสูบที่ดีที่สุดของโลกฉบับหนึ่ง เพียงแต่ยังขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้’[1] หากกฎหมายของเราดีอยู่แล้วตามที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ความคิดเห็นไว้ ทำไมเราจึงต้องเสียเวลาและเสียเงินภาษีอากรที่ประชาชนจ่ายให้ภาครัฐนำมาสร้างกฎหมายใหม่ที่จะส่งผลเสียต่อร้านค้าปลีกและธุรกิจในประเทศไทย แต่ไม่สามารถช่วยลดอัตราการบริโภคยาสูบได้เลย หรืออาจลดได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น”

กฎหมายฉบับปัจจุบันว่าด้วยการควบคุมยาสูบนั้นประกอบไปด้วยมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งประกาศกระทรวง และกฎกระทรวงทั้งสิ้น 47 ฉบับ สมาคมการค้ายาสูบไทยเชื่อว่ารัฐบาลมีความกดดันทางด้านรายได้มากเพียงพออยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความจะเป็นที่จะนำภาษีของประชาชนมาใช้สร้างกฎหมายฉบับใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่คาดว่าจะสร้างภาระด้านการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายแก่ร้านค้าปลีก ในทางตรงกันข้าม ควรจะอุทิศทรัพยากรทางการเงินเหล่านั้นแก่การให้ความรู้และการศึกษา และการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เคร่งครัดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

สมาคมการค้ายาสูบไทย พร้อมสมาชิกกว่า 1,400 รายทั่วประเทศมีความวิตกกังวลต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างมาก ที่จริงแล้ว ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นร้านค้าปลีกทั่วประเทศล่าสุด ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) ในนามสมาคมการค้ายาสูบไทย เผยให้เห็นว่าร้านค้าปลีกกว่าร้อยละ 78 เชื่อว่ามาตรการควบคุมยาสูบแบบสุดโต่งนี้จะส่งผลเสียหายให้แก่ธุรกิจร้านค้า อีกทั้ง ร้อยละ 72 ของร้านค้าปลีก คิดว่ารัฐบาลควรเน้นเรื่องการศึกษาและการให้ความรู้ให้มากขึ้น มากกว่าจะนำเสนอร่างกฎหมายใหม่ นอกจากนี้ ร้อยละ 50 มีความเห็นว่าการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายฉบับปัจจุบันที่มีอยู่แล้วน่าจะเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่

“ทางสมาคมฯ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้มีอำนาจตัดสินใจของประเทศ ในการอธิบายผลกระทบทางลบที่จะเกิดกับทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ค้าส่ง และผู้จัดจำหน่ายจากทั่วประเทศไทย เพื่อให้กฎหมายควบคุมยาสูบฉบับเดิมมีการบังคับใช้ที่เข้มงวดและเคร่งครัดมากขึ้น” วราภรณ์ กล่าวสรุป”

ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ จัดทำขึ้นโดย บริษัท อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) บริษัทวิจัยชั้นนำของโลกและเป็นสมบัติของสมาคมการค้ายาสูบไทย ผลสำรวจนี้จัดทำผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในกลุ่มเจ้าของกิจการร้านค้าปลีก และผู้จัดการประจำร้านจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000 รายทั่วประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2555 ถึง 14 ตุลาคม 2555

สมาคมการค้ายาสูบไทยเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ http://www.ttta.or.th

เกี่ยวกับสมาคมการค้ายาสูบไทย
สมาคมการค้ายาสูบไทย หรือ Thai Tobacco Trade Association (TTTA) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 มีจุดประสงค์ในการสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมุ่งเน้นเสนอการแก้ไขปัญหาและข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจค้าปลีกยาสูบ ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การจัดเก็บภาษี การต่อต้านการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย การรณรงค์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ เช่น การป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ และกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบและภาครัฐกับสื่อมวลชน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.ttta.or.th

สมาคมการค้ายาสูบไทย Thai Tobacco Trade Association (TTTA)
31/1208 ซอยคลองหลวง 17 หมู่ 16
ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร: 02-516-3958
โทรสาร: 02-516-3946
อีเมล์: info@ttta.or.th
เว็บไซต์: http://www.ttta.or.th

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved