» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ม.แห่งชาติไต้หวันยก ม.อ. นำด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ที่ 193 จาก 300 ของโลก ที่ 37 ของเอเชีย
TNN : Technologymedia News 12/18/2012


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมปี 2012 ที่จัดขึ้นโดย National Taiwan University แห่งไต้หวัน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของไต้หวัน ที่มีชื่อเสียงอย่างมากด้านการค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมจากทั่วโลก จากผลงานตีพิมพ์และวารสารทางวิชาการต่างๆ ซึ่งมีการจัดอันดับทั้งในภาพรวม และแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก ของ National Taiwan University นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับที่ 193 จาก 300 อันดับทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 37 ของเอเชีย ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร จากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพหลายด้าน จากหลายคณะในมหาวิทยาลัย เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะในวิทยาเขตต่างๆ ที่มีการเปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยเฉพาะผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหาร ของศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีผลงานฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา ซึ่งเป็นการแปรรูปเศษหนังปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ดูไม่มีค่าแล้ว มาทำถุงวัสดุละลายน้ำสำหรับบรรจุน้ำมันและถุงปรุงรส ทำให้สามารถรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องฉีกซอง ใช้กับผลิตภัณฑ์บะหมี่สำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยได้ ซึ่งก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถ และผลงานในระดับสากลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เป็นอย่างดี

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการให้แนวคิดหลายประเด็นเพื่อนำมหาวิทยาลัยสู่ลำดับต้นๆ ในการจัดอันดับของสถาบันต่างๆ เช่น ให้มีการกำหนดจุดเด่นของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนเพื่อจะได้ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนได้เต็มที่ โดยอาจขอความร่วมมือจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีหลายเรื่องที่สามารถนำมาเป็นจุดเด่นได้ เช่น เรื่องการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนำไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และควรมีการระดมความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง อย่างไรก็ตาม นอกจากการจัดอันดับของผลงานวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยควรจะคำนึงถึงอันดับของการเป็นตัวเลือกในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนด้วย

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved