» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วว. เปิดตัว 5 ผลิตภัณฑ์งานวิจัยใหม่เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย
TNN : Technologymedia News 12/18/2012


ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดตัว5 ผลิตภัณฑ์งานวิจัยใหม่เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมอง สร้างความจำ “เบรนนี่-แท็บ” จากสารสกัดผักใบเขียว ผลิตภัณฑ์เวชสำอางป้องกันแผลเป็นนูน “ลิโค-สการ์ครีม”จากสารสกัดชะเอมเทศ ผลิตภัณฑ์เวชสำอางลดฝ้าลดริ้วรอย และผลิตภัณฑ์กันแดด “นิมฟ์ เดอ เมลา” จากสารสกัดดอกบัวสาย และ ผลิตภัณฑ์เวชสำอางป้องกันรังแค “ลิทเซียรา” จากสารสกัดตะไคร้ต้นและขิง หวังสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ช่วยสร้างงาน สร้างเงินให้แก่พี่น้องเกษตรกร รวมทั้งลดการนำเข้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว. กล่าวว่า วว. ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย จึงได้นำสมุนไพรไทยเข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพรไทย สร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ช่วยสร้างงาน สร้างเงินให้แก่พี่น้องเกษตรกร รวมทั้งลดการนำเข้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่น่ายินดีและภาคภูมิใจยิ่งที่ขณะนี้ ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตใหม่เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทยจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ซึ่ง วว. ได้จดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์แล้ว

“สมุนไพรไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สั่งสมความรู้ ประสบการณ์สืบต่อกันมาช้านาน แม้นว่าความเจริญรุดหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันจะก้าวล้ำเพียงใด แต่สมุนไพรไทยยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ด้วยสรรพคุณทางยาและคุณประโยชน์ที่หลากหลายของสมุนไพรไทยนั่นเอง” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

สำหรับผลิตภัณฑ์งานวิจัยใหม่เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์เพื่อบำรุงสมองและเสริมสร้างความจำ “เบรนนี่-แท็บ” (Braini-Tab) พัฒนาโดยคัดเลือกจากสารสกัดผักใบเขียว เช่น ปวยเล้ง บัวบก และบร็อคโครี่ ในรูปแบบยาเม็ด มีประสิทธิภาพในการบำรุงสมองและเสริมสร้างความจำ มีผลในเด็กที่ต้องการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการจดจำและการเรียนรู้ และในผู้สูงอายุที่มีอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อม ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า สามารถลดระดับของเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาท acetylcholine ในสมองได้เช่นเดียวกับยา donapezil (Aricept®) ที่เป็นยารักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังผ่านการประเมินความปลอดภัยทั้งต่อสัตว์ทดลองและเซลล์เนื้อเยื่อ เมื่อศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ต่อความจำในอาสาสมัครเปรียบเทียบกับยาหลอกพบว่า “Braini-Tab” มีแนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองโดยไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายเมื่อรับประทานทุกวันเป็นเวลา 3 เดือน

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางป้องกันแผลเป็นนูน “ลิโค-สการ์ครีม” (Lico-scar cream) พัฒนาจากสารสกัดชะเอมเทศ มีสรรพคุณลดการเกิดแผลเป็นนูน (Keloid and hypertrophic scars) ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะผลการทดสอบความปลอดภัยทางคลินิก ในอาสาสมัครพบว่า ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง จากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 210 คน ความชอบโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์หลังการทา มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูงมาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์“ลิโค-สการ์ครีม” ที่พัฒนาขึ้นนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรไทย ใช้ง่าย เหมาะกับผิวหนังของคนไทยและยังเป็นการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางลดฝ้าลดริ้วรอย และผลิตภัณฑ์กันแดด “นิมฟ์ เดอ เมลา” (NYMPH DE MALA) พัฒนาจากสารสกัดดอกบัวสาย มีจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ครีมลดฝ้า/ลดริ้วรอย และครีมกันแดดที่มี SPF30 (PA+++) ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความปลอดภัยระดับพันธุพิษจากอนุมูลอิสระของ H2O2 โดยวิธี comet assay รวมทั้งมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเมลานิน ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ในเซลล์ melanoma cell line (B16-F10) และมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (Human collagen type 1) ของเซลล์ normal skin dermal fibroblast นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบฤทธิ์ลดอาการอักเสบจากแสง (photo-inflammatory) พบว่า สามารถป้องกันการอักเสบที่ผิวหนังจากรังสี UVA และ UVB หรือมีฤทธิ์ในการป้องกันผิวหนังถูกทำลายจากแสงยูวีได้ ทั้งนี้ วว. จะต่อยอดงานวิจัยโดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มศักยภาพในการรักษาฝ้าลดริ้วรอยให้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางป้องกันรังแค “ลิทเซียร่า” (Litsiara) พัฒนาจากสารสกัดตะไคร้ต้นและขิง ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบแฮร์โทนิค มีประสิทธิภาพต้านเชื้อรา (M. fufur ) ที่เป็นสาเหตุการเกิดรังแค และมีฤทธิ์ต้านอักเสบ ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินความปลอดภัยเบื้องต้นในสัตว์ทดลอง ได้แก่ การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง การก่อการระคายเคืองต่อผิวหนัง การก่อการระคายเคืองต่อตา และการก่ออาการแพ้ต่อผิวหนัง นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบความปลอดภัย และการสำรวจความพึงพอใจในอาสาสมัครจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีปัญหารังแคพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก

ด้าน ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทยทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีบทบาทครอบคลุมการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามหลักมาตรฐานสากลจึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ วว. มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรม SMEs ของประเทศ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต่อไป

ผู้สนใจผลงานวิจัยและพัฒนา วว. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call center วว. โทร. 0 2577 9300 หรือกองบริการธุรกิจ วว. โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 ในวันและเวลาราชการ E-mail : tistr@tistr.or.th


ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว.


ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว.


“เบรนนี่-แท็บ” บำรุงสมองและเสริมสร้างความจำ


“ลิโค-สการ์ครีม” พัฒนาจากสารสกัดชะเอมเทศ ลดการเกิดแผลเป็นนูน

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved